Kampania 2014: Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny


Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny

Kampania promocyjna w regionalnych mediach

Cele kampanii: Przybliżenie idei i założeń projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” jego potencjalnym odbiorcom, w szczególności przedstawienie dostępnych ulg i uprawnień oferowanych rodzinom w ramach projektu.

Odbiorcy kampanii: Rodziny województwa śląskiego, którym mogą zostać zaoferowane ulgi i uprawnienia w ramach projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Ponadto kampania promocyjna skierowana do lokalnych jednostek samorządu terytorialnego i potencjalnych partnerów projektu (w tym firm prywatnych).

Załączniki
Śląskie dla rodziny - księga znaku

Linki do stron zewnętrznych
Strona na portalu facebook
Strona internetowa projektu