Kierunek rozwoju - Śląskie 2030+

Na temat oczekiwań i kierunków rozwoju województwa dyskutowali w Sali Sejmu Śląskiego uczestnicy debaty regionalnej „Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju”
Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konferencji