Kolej łączy regiony

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Przedstawiciele władz województw śląskiego i małopolskiego podpisali list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy w celu rewitalizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka-Żywiec

W podpisaniu listu intencyjnego, które odbywało się online, uczestniczyli przedstawiciele zarządów obu województw. Województwo małopolskie reprezentowali marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka, a województwo śląskie wicemarszałek Dariusz Starzycki i członek Zarządu Beata Białowąs. W spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy z regionu, radni Sejmiku i jego przewodniczący, Jan Kawulok. List intencyjny podpisali ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka.

„To ważny dzień dla obu województw. List intencyjny dotyczy naszej współpracy w ramach programu Kolej Plus. Jestem przekonany, że realizacja tego projektu poprawi komunikację między naszymi regionami, a przede wszystkim ułatwi życie mieszkańcom” – mówił marszałek województwa małopolskiego, Witold Kozłowski.

Strony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań na rzecz rewitalizacji odcinka linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec (wraz z odtworzeniem mijanki w Hucisku) o łącznej długości ok. 35 km, obejmującego miejscowości powiatu suskiego (woj. małopolskie): Sucha Beskidzka, Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko oraz powiatu żywieckiego (woj. śląskie): Pewel Wielka, Jeleśnia, Pewel Mała, Świnna, Żywiec.

„To połączenie jest bardzo ważne nie tylko dla subregionu południowego, ale także ze względów gospodarczych i turystycznych. Dzisiaj ta linia jest niewykorzystana i chcemy przywrócić jej funkcjonalność. Po rewitalizacji planowane są na niej cztery pary pociągów dziennie, co pokazuje zakres tej inwestycji” – podkreślał wicemarszałek województwa śląskiego, Dariusz Starzycki.

Szczegółowe zasady współpracy, na rzecz realizacji przedsięwzięcia, w szczególności kwestie związane z jego finansowaniem, a także kwestie organizacji regionalnego transportu kolejowego (zapewnienie przewozów w relacji Kraków Główny – Żywiec w co najmniej minimalnych wymaganiach Programu Kolej Plus) będą przedmiotem ustaleń między Stronami.

Przedstawiciele obu regionów podkreślali zgodnie, że ten projekt jest efektem udanej współpracy województw śląskiego i małopolskiego.

„To rewitalizacja linii kolejowej, która powstała pod koniec XIX wieku, żeby zaktywizować tereny górskie. Wierzę, że ta inwestycja pomoże również dzisiaj osiągnąć ten cel, pobudzić rozwój gospodarczy i ważną na tych terenach turystykę. Współpraca obu województw jest bardzo dobra, o czym świadczą właśnie takie projekty, które służą mieszkańcom” – tłumaczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS