Kolejna pula wsparcia dla ROD-ów

 Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Kwotę 2 mln zł rozdysponowano pomiędzy 47 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z całego regionu w kolejnej odsłonie marszałkowskiego konkursu.

Symboliczne czeki wręczono 26 marca w Gmachu Sejmu Śląskiego. Program jest inicjatywą marszałka Jakuba Chełstowskiego.

W uroczystości uczestniczyli: marszałek Jakub Chełstowski, członek zarządu województwa Grzegorz Boski, przewodniczący Sejmiku Mirosław Mazur, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska oraz radni Sejmiku, Alina Nowak, Alina Bednarz, Katarzyna Stachowicz, Grzegorz Wolnik i Marek Bieniek.

- Ogrody działkowe to na Śląsku tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. W praktyce kojarzą się z wypoczynkiem wśród zieleni, realizacją pasji, ale i również ciężką pracą. W tym roku na wsparcie ROD przeznaczamy 2 mln zł, a od początku funkcjonowania tego przedsięwzięcia, ponad 6 mln zł. Konkurs z każdą edycja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i popularnością, o czym świadczy ilość złożonych wniosków. Dzięki tym środkom te miejsca nie tylko wypięknieją, ale pozwolą zrealizować pomysły, na które dotąd często nie było środków. Mam nadzieję, że konkursy wspierające działkowców będę nadal kontynuowane, bo doświadczenie pokazało, że są one po prostu społecznie ważne i przydatne – podkreśla marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Dofinansowanie do jednego zadania realizowanego na terenie jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego wynosi 65 tys. zł. Dostępne środki w ramach naboru można przeznaczyć na: prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem,  melioracje w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne, zbiorniki wody deszczowej, znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, na terenie ogólnym, przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

- Zainteresowanie tą formą wsparcia rośnie. Najlepiej obrazują to liczby – złożono aż 88 wnioski, wymogi spełniło 47. Alokacja w tym roku jest zwiększona o pół miliona złotych – zaznacza Grzegorz Boski.

- Rodzinne Ogrody Działkowe pełnią rolę ważną społecznie, służą one integracji, a zatem także budują relacje. To ważne ogniwo naszej tradycji, która wrosła w region. Chcemy ją nadal pielęgnować – podsumowuje przewodniczący Sejmiku, Mirosław Mazur.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS