Kolejne miliony na zdrowie

Szpital / fot. arch UMWS Tomasz Żak fot. arch UMWS Tomasz Żak
123 mln zł na walkę z koronawirusem w województwie śląskim zostały podzielone. Wsparcie trafi do 27 podmiotów medycznych w naszym regionie

105 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 12 mln zł to środki z budżetu państwa. Natomiast 6 mln zł to wkład beneficjentów.

- Kolejne miliony przekazujemy podmiotom medycznym w województwie śląskim na walkę z koronawirusem. 123 miliony złotych to znaczne środki, które wygospodarowaliśmy dzięki bardzo dobrej współpracy z Komisją Europejską, rządem premiera Mateusza Morawieckiego, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. Dziękuję za to współdziałanie i życzliwość – powiedział marszałek Jakub Chełstowski - 27 beneficjentów będzie mogło skorzystać z tych funduszy i przeprowadzić niezbędne modernizacje, zakupić sprzęt i doposażenie. To potwierdzenie konsekwentnego działania władz województwa na rzecz służby zdrowia.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury szpitalnej, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji, materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Środki otrzymają następujące placówki:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie – 7,6 mln zł
 • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie – 3,9 mln zł
 • Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu – 1,5 mln zł
 • Zespół ZOZ w Cieszynie – 7,9 mln zł
 • Szpital Powiatowy w Zawierciu – 3,5 mln zł
 • Szpital Rejonowy w Raciborzu – 9,3 mln zł
 • Megrez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach – 2,9 mln zł
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku – 10,2 mln zł
 • Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – 3,4 mln zł
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu – 10,8 mln zł
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju – 7,7 mln zł
 • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka – 4,6 mln zł
 • Górnośląskie Centrum Medyczne – 6,5 mln zł
 • Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii w Bystrej – 3,6 mln zł
 • ZOZ MSWiA w Katowicach - 2,4 mln zł
 • Miejskie ZOZ w Żorach – 6,4 mln zł
 • Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie – 2,5 mln zł
 • Szpital Powiatowy w Myszkowie – 3,8 mln zł
 • Centrum Pediatrii w Sosnowcu – 0,9 mln zł
 • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 5,3 mln zł
 • Samodzielny Publiczny ZOZ w Sosnowcu – 2,2 mln zł
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie – 2,7 ml zł
 • Beskidzkie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej – 0,5 mln zł
 • Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe – 2,7 mln zł
 • ZOZ w Żywcu – 2,4 mln zł
 • Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – 4,00 mln zł
 • Śląski Park Technologii Medycznych w Zabrzu – 3,5 mln zł