Kolejny ZAZ w regionie

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
W Chorzowie otwarto Zakład Aktywności Zawodowej. Zatrudnienie znalazło 22 niepełnosprawnych

W uroczystym otwarciu placówki uczestniczyli Michał Gramatyka Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa oraz Maciej Kolon, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. „Zawsze wspieramy dobre pomysły, dobre idee. Cieszy fakt, że mamy też oparcie w samorządzie Chorzowa. Dzisiejsze spotkanie to okazja, by życzyć prowadzącym ZAZ powodzenia i podziękować za to, że rzucacie się na to, co niemożliwe i doprowadzacie przedsięwzięcie do szczęśliwego końca” – mówił wicemarszałek.

Chorzowska placówka to 14. zakład aktywności zawodowej w województwie śląskim. Powstał z inicjatywy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie. Na utworzenie zakładu fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 484 794 zł z przeznaczeniem na przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych przeznaczonych na rehabilitację oraz wyposażenie tych pomieszczeń. Środki własne fundacji to 18 tys. zł.

W zakładzie znalazły zatrudnienie 22 osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, którym zapewniono stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych możliwości. Kluczowym zadaniem zakładu będzie prowadzenie szkoleń, rehabilitacja zawodowa i przygotowanie pracowników do pracy na otwartym rynku Placówka prowadzi działalność gospodarczą w działach: produkcyjno-montażowo-technicznym, prac porządkowych i sprzątania budynków oraz dekoracji gotowych artykułów spożywczych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak