Kompleksowe podejście do zdrowia

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Za nami kolejny krok w realizacji Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego. W Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja związana z przygotowaniem dokumentu dotyczącego polityki zdrowotnej regionu

Spotkanie otworzył Dariusz Starzycki, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

„Od miesięcy prowadzimy intensywne prace związane z Regionalną Polityką Zdrowia Województwa Śląskiego. Założeniem dzisiejszej konferencji jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, to ostatnia szansa, aby włączyć się w prace związane z przygotowywaniem dokumentu, móc coś uzupełnić lub skorygować. Warto pamiętać, że polityka zdrowotna to nie tylko służba zdrowia. Na nasze zdrowie w 50 proc. wpływa styl życia, w kolejnych 20 proc. środowisko pracy i życia, w 10-15 proc. warunki genetyczne i w 10-15 proc. służba zdrowia. Konstruując politykę zdrowotną chcemy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, by ten dokument, będący efektem naszej wspólnej pracy, przyniósł korzyści mieszkańcom regionu” – tłumaczył wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Celem konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji branżowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz środowisk naukowych i medycznych, była prezentacja założeń Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego i stworzenie miejsca dla dyskusji na temat znaczenia sektora zdrowia w regionie i kluczowych przedsięwzięć na rzecz osiągania celów strategicznych wyznaczonych w perspektywie roku 2030.

W trakcie konferencji dr Krzysztof Wrana omówił kierunki w polityce zdrowia regionu. O technologiach medycznych i inteligentnych specjalizacjach mówił z kolei prof. Marek Gzik z Politechniki Śląskiej. Sporo miejsca poświęcono ponadto kwestii aktywności w profilaktyce zdrowia oraz starzenia się społeczeństwa i wyzwaniach ochrony zdrowia w tym zakresie.

„Demografia wyprzedza potrzeby związane ze służbą zdrowia, musimy uwzględnić te zmiany w polityce zdrowotnej regionu. Udział osób w wieku 65-80 lat w społeczeństwie cały czas rośnie, spada za to potencjał pielęgnacyjny, coraz więcej osób w wieku starszym jest samotnych. Brakuje poradni geriatrycznych i lekarzy specjalistów. Niezbędne jest właściwe zbilansowanie służby zdrowia z pomocą społeczną – mówił dr n. med. Jarosław Derejczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii. W drugiej części konferencji odbyła się sesja panelowa dotycząca usług zdrowotnych w regionie w perspektywie 2030 roku, a spotkanie zwieńczyła dyskusja związana z wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia. Uczestnicy debaty zastanawiali się, co stanowi kluczowe wyzwanie w obszarze ochrony zdrowia w województwie śląskim.


Dokument pn. „Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego” tworzony jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Prace nad dokumentem mają charakter wielopodmiotowy i opierają się na włączeniu szerokiej liczby podmiotów, kształtujących i zainteresowanych polityką zdrowotną: instytucji zdrowia, podmiotów leczniczych, uczelni wyższych, samorządów zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, sektora badawczo–rozwojowego oraz podmiotów sfery społecznej.

Przyjęcie Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego planowane jest na trzeci kwartał 2020 roku. Wcześniej mają odbyć się szerokie konsultacje społeczne. Głównym celem, jaki wyznaczyli sobie autorzy dokumentu, jest wydłużenie długości i poprawa jakości życia mieszkańców regionu. Dokument ma określić znaczenie polityki zdrowia w regionie, wyznaczyć priorytety, cele i kierunki rozwoju w obszarze zdrowia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS