Konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

 fot. Fotolia fot. Fotolia
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje osób zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej

Celem konkursu jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim.

W ramach konkursu przyznane będą trzy nagrody i tytuły „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”.

Kandydatury mogą być zgłaszane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata w obszarze ekonomii społecznej, a także przez samych kandydatów.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r.

Zasady uczestnictwa i inne szczegółowe informacje (w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy) można znaleźć na stronie internetowej koordynatora konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.