Konkurs w zakresie zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej

 fot. Elina Fairytale / www.pexels.com fot. Elina Fairytale / www.pexels.com
Termin składania ofert upływa 8 grudnia 2021 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2022-2024.

Termin składania ofert upływa 8 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2012 r. do możliwych zadań własnych samorządu województwa należy m.in. prowadzenie sprofilowanej regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej dla łącznej liczby miejsc nie większej niż 101 w 2022 roku; 99 w 2023 roku oraz 97 w 2024 roku, w tym: w 2022 roku do 14 miejsc przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia (behawioralnego lub od środków psychoaktywnych) lub używających środków psychoaktywnych i 87 miejsc przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z innymi schorzeniami zdrowotnymi; w 2023 roku do 14 miejsc przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia (behawioralnego lub od środków psychoaktywnych) lub używających środków psychoaktywnych i 85 miejsc przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z innymi schorzeniami zdrowotnymi; w 2024 roku do 14 miejsc przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia (behawioralnego lub od środków psychoaktywnych) lub używających środków psychoaktywnych i 83 miejsca przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z innymi schorzeniami zdrowotnymi.

Zlecenie tego rodzaju zadania odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje o zasadach ogłoszonego konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego