Konsultacje projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji

Zarząd Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 10a ust. 1 oraz 2, art. 11 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094.) oraz Uchwały Nr V/60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego

ogłasza,

konsultacje projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego.

Projekt Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 77 44 036
polityka.edukacja@slaskie.pl

z dopiskiem "konsultacje Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego"

bądź ustnie do protokołu. Uwagi można przekazywać w terminie do 28 lutego 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Regionalną Polityką Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl

Załączniki
Projekt Regionalnej Polityki Edukacji Województwa Śląskiego [PDF 8,7MB]
Projekt Załącznik nr 1. - Diagnoza strategiczna [PDF 8,9MB]
Formularz zgłaszania uwag do dokumentów [DOCX 26,3kB]
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 283,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 177/398/VI/2023 z dnia 2 lutego 2023 r
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego