Koronawirus: informacje i zalecenia

Komunikat dotyczący działań związanych z koronawirusem

Decyzją rządu placówki oświatowe i szkoły wyższe będą zamknięte od 12 do 25 marca 2020, z czego dwa pierwsze dni to okres przejściowy. W tym czasie w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze.

W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych, rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego - zwolnienie lekarskie nie jest wymagane, wystarczy złożenie oświadczenia u pracodawcy. Zasiłek będzie wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzono również możliwość pracy zdalnej, która umożliwi podjęcie rodzicom decyzji czy skorzystają z zasiłku opiekuńczego, czy ewentualnie będą pracować w domu.

W działania prewencyjne wpisuje się województwo śląskie. Marszałek Jakub Chełstowski spotkał się z dyrektorami instytucji kultury podległymi województwu śląskiemu i zalecił ograniczenie wydarzeń skupiających znaczną liczbę mieszkańców. To działania wynikające z troski o zdrowie mieszkańców.

Oprócz zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych, rząd zwrócił się także do jednostek samorządu terytorialnego o zamykanie domów i klubów seniora. Zawieszono również zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych.


Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o tymczasowym ograniczeniu dostępności Urzędu Marszałkowskiego dla klientów.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi apelujemy, aby kontakty z pracownikami Urzędu odbywały jeżeli to możliwe, poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

Lista numerów telefonów do poszczególnych departamentów:

Departament

Nr telefonu

Departament Obsługi Zarządu

32 20 78 290

Kancelaria Sejmiku

32 20 78 273

Departament Promocji

734 214 016

Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą

32 77 40 052

Departament Audytu

32 77 40 765

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

32 77 40 125

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

32 77 40 130, 667 634 359

Departament Finansowy

32 20 78 473

Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

32 20 78 180

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

32 77 40 657

Departament Inwestycji

32 77 40 889

Departament Kadr i Płac

32 20 78 371

Departament Komunikacji i Transportu

32 77 40 934

Departament Obsługi Prawnej i Kontroli

32 77 40 655

Departament Nadzoru Właścicielskiego

32 77 40 287

Departament Księgowości

32 20 78 483

Departament Kultury

32 77 40 236

Departament Sportu

32 77 40 978

Departament Ochrony Środowiska

32 77 40 980

Departament Organizacji Urzędu

32 20 78 888, 32 20 78 681

Departament Cyfryzacji i Informatyki

32 77 40 282

Departament Planowania Przestrzennego

32 77 40 356

Departament Rozwoju Regionalnego

032 77 99 175

Departament Terenów Wiejskich

32 77 40 502

Departament Zamówień Publicznych

32 77 40 025

Departament Zdrowia

32 77 40 953

Departament Opłat Środowiskowych

32 77 40 967

Departament Turystyki

32 77 40 764

Departament Projektów Regionalnych

32 77 40 808

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli

+48 734 214 089

Biura Zamiejscowe w Częstochowie

34 390 12 54

Biura Zamiejscowe w Bielsku-Białej

33 48 53 281

Pełnomocnik ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym

32 77 40 360

Specjalisty ds. BHP i PPOŻ

32 77 40 355

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją prosimy również o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu.


Przypominamy również o podstawowych środkach ochronnych przeciwko koronawirusowi: -

często myj ręce,

 • stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania,
 • zachowaj bezpieczną odległość,
 • unikaj dotykania oczu, nosa, ust,
 • jeśli masz gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach na bieżąco informuje o zagrożeniach związanych z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w województwie śląskim. Na stronie internetowej stacji dostępny jest film informacyjny związany z koronawirusem. Uruchomiona została infolinia Wojewódzkiej Stacji Stanitarno-Epidemiologicznej dotycząca koronawirusa pod numerami tel. 539 963 856, 606 326 142 i 606 488 680.

Funkcjonuje również całodobowa linia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia pod numerem tel. 800 190 590. Z powodu zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa powstał wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, które w swojej strukturze posiadają oddział obserwacyjno-zakaźny oraz podmiotów udzielających świadczeń z zakresu transportu sanitarnego:

 • Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. Tel. 32 281 92 41 (do 3);
 • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. Tel. 32 34 63 650;
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. Tel. 33 852 05 11;
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 Częstochowa, Oddział przy ul. PCK 7 Częstochowa. Tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;
 • Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. Tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75);
 • Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. Tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;
 • Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.

Z powodu zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa powstał wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, które w swojej strukturze posiadają oddział obserwacyjno-zakaźny oraz podmiotów udzielających świadczeń z zakresu transportu sanitarnego. Wykaz dostępny jest na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

tel. 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Dezynfekcja rąk / mat. MZ mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM mat. KPRM Mycie rąk / mat. MZ

Załączniki
Dezynfekcja rąk / mat. MZ [PDF 2,4MB]
Ulotka informacyjna / mat. MZ [PDF 227,2kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Filmy