KSSE współpracuje z najlepszymi

 Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nawiązała współpracę z emiracką strefą Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (KIZAD). Podpisanie porozumienia było częścią wizyty gospodarczej delegacji z Abu Dhabi w województwie śląskim

W uroczystym podpisaniu umowy, obok przedstawicieli obu stref – Janusza Michałka i Fatimy Al Hammadi, uczestniczyli m.in. marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, Jakub Sławek, Ambasador RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok, prezydent Tychów Andrzej Dziuba, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak oraz radni wojewódzcy: Jarosław Szczęsny, Maria Materla i Tadeusz Sławek.

W skład delegacji pod przewodnictwem J.E. Rashed Abdulkarim Al Blooshi – Podsekretarza Departamentu Rozwoju Gospodarczego Abu Dhabi (ADDED), oprócz przedstawicieli Ministerstwa oraz KIZAD, weszli również przedstawiciele Portu Abu Dhabi, Izby Handlowo-Przemysłowej Abu Dhabi i Parku Przemysłowego „Tawazun”. Delegacji towarzyszyła J.E. Dr Eman Ahmed Al. Salami – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Zjednoczonych Emiratów Arabskich w RP.

„Pełniąc funkcję marszałka najsilniejszego gospodarczo regionu w Polsce przykładam szczególną wagę do rozwijania współpracy międzynarodowej, do budowania sieci kooperacji na mocnych fundamentach zaufania i relacji partnerskiej. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Województwo Śląskie brało udział w licznych wydarzeniach targowych i misjach gospodarczych organizowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Były to m.in. targi Arab Health, Gitex czy Middle East Energy, a także Forum Polsko-Arabskie i Dni Województwa Śląskiego na Wystawie Światowej EXPO 2020. Za każdym razem umacniałem swoje przekonanie, iż kraj ten to ważny partner dla Polski i dla naszego regionu. Cieszy mnie bardzo wizyta delegacji z Abu Dhabi w województwie, będąca kontynuacją naszych działań i jestem przekonany, że zaowocuje ona kolejnymi projektami gospodarczymi” - podkreślał Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego.

To kolejna umowa partnerska o współpracy stref ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich z KSSE, która ma wpłynąć na wzmocnienie wymiany handlowej oraz uruchomienie nowych inwestycji polskich i arabskich firm na terenach obu krajów.

„Wymiana handlowa pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Polską rozwija się z roku na rok i stanowi coraz istotniejszy punkt w międzynarodowych relacjach gospodarczych naszego kraju. Proinwestycyjna polityka emirackiego rządu połączona z postawieniem na rozwój nowych technologii sprawia, że Emiraty są w naszym ujęciu wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do inwestycji i lokowania tam biznesu. Zarówno KIZAD, jak i KSSE wciąż dysponują bardzo atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i jesteśmy przekonani, że podpisane dziś porozumienie to kolejny krok w kierunku rozwoju zarówno polskich, jak i emirackich przedsiębiorstw w naszych krajach. Jesteśmy dumni, że wraz z takim Partnerem, jak KIZAD będziemy mogli rozwijać polską i światową gospodarkę przyszłości” – mówi dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z dwóch – obok Arabii Saudyjskiej – największych partnerów w handlu Polski z krajami Zatoki. Według danych NBP, łączna wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na koniec 2020 roku szacowana była na około 264 miliony USD. Działają tam m.in. polskie przedsiębiorstwa z branży naftowo-gazowej, budowlanej, instalacyjnej, informatycznej, usług geodezyjnych, meblowej, kosmetycznej, sprzętu medycznego, luksusowych jachtów czy opakowań metalowych.

“Cieszymy się, że możemy być tutaj dzisiaj, by wzmocnić relacje gospodarcze między Abu Dhabi i Polską oraz zbadać możliwości rozwoju w województwie śląskim. Ta wizyta jest częścią naszych wysiłków na rzecz wspierania handlu i inwestycji oraz zaprezentowania przyjaznych biznesowi atutów Abu Dhabi. Stworzyliśmy tam sprzyjające biznesowi środowisko, które charakteryzuje się wyjątkowymi atrybutami komunikacyjnymi i infrastrukturalnymi oraz przedsiębiorczym nastawieniem, dającym inwestorom możliwości rozwinięcia ich działań. W ramach strategii ekonomicznej Abu Dhabi inwestujemy w technologie związane z branżą spożywczą (AgriTech), finansową (FinTech), a także w służbę zdrowia, turystykę oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Aktywnie współpracujemy również z największymi graczami przemysłu ciężkiego, aby rozwinąć potencjał sektora produkcyjnego i dotrzymać kroku idei Przemysłu 4.0, który jest jednym ze strategicznych celów gospodarki Abu Dhabi. Dlatego też z niecierpliwością czekamy na rozmowy z naszymi partnerami z województwa śląskiego na temat możliwości rozwoju, w szczególności pod kątem branży logistycznej, przemysłu ciężkiego, medycznej oraz technologii i innowacji” – mówił J.E. Rashed Abdulkarim Al Blooshi – podsekretarz Departamentu Rozwoju Gospodarczego Abu Dhabi (ADDED).

Jak wskazują przedstawiciele KSSE oraz KIZAD, podpisane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego porozumienie i prowadzone w jego ramach działania pozwolą zachęcić firmy do inwestycji na obszarze obu stref, a tym samym zdynamizować wymianę handlową między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

W początkowej fazie KSSE oraz KIZAD określą priorytetowe sektory handlu oraz bazę firm potencjalnie zainteresowanych rozwojem biznesu na ich terenach. Kolejnym krokiem będzie prowadzenie wspólnych projektów promujących tereny inwestycyjne KSSE oraz KIZAD wśród przedsiębiorców oraz organizacja szkoleń i seminariów. Porozumienie zostało podpisane na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia na kolejne.

KIZAD określana jest jako logistyczny i przemysłowy hub Abu Dhabi. Oferuje bezpośrednią łączność z krajami Zatoki oraz światowymi ośrodkami handlu za pośrednictwem sieci morskich, lotniczych, drogowych i kolejowych połączeń. Funkcjonujące na terenie strefy firmy działają w wielu branżach gospodarki, produkując lub przetwarzając m.in. aluminium, stal, produkty metalowe, papier i opakowania, produkty spożywcze, sprzęt farmaceutyczny i medyczny, polimery czy samochodowe części zamienne.

Podpisane porozumienie jest jednym z efektów udziału przedstawicieli KSSE na Wystawie Światowej EXPO 2020 Dubai. Na zaproszenie władz województwa śląskiego, delegacja strefy uczestniczyła podczas targów w tygodniu regionalnym województwa śląskiego, podczas którego prezentowany był potencjał gospodarczy, kulturalny i turystyczny regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Abu Dhabi. fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy