Kuźnia Raciborska stawia na ekologię

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Wicemarszałek Wojciech Kałuża odwiedził Kuźnię Raciborską, gdzie rozmawiał z władzami gminy o inwestycjach realizowanych z udziałem środków unijnych

Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha podsumował realizowane w gminie przedsięwzięcia i podziękował władzom województwa śląskiego za współpracę i wsparcie, szczególnie w kontekście projektów, których celem jest poprawa jakości powietrza.

„Wierzymy w siłę samorządów, dlatego chcemy spotykać się i rozmawiać o sprawach istotnych z perspektywy mieszkańców. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego napędzają gospodarkę i rozwój regionu, ale przede wszystkim służą mieszkańcom i wpływają na jakość życia. Warto inwestować w działania związane z poprawą jakości powietrza, termomodernizacją i odnawialnymi źródłami energii, bo to bezpośrednio przekłada się na jakość życia w województwie” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Warto przypomnieć, że gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wysokości 2,5 mln zł na termomodernizację ośmiu budynków użyteczności publicznej. Całkowita wartość projektu to 3,5 mln zł.

Gmina uzyskała ponadto środki na montaż odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu to ok. 8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 6,3 mln zł. Dzięki temu uda się zamontować 408 instalacji w prawie 300 gminnych gospodarstwach domowych.

Burmistrz Paweł Macha wspomniał również o inwestycjach już realizowanych w gminie, w tym remoncie drogi przy ul. Powstańców oraz modernizacji zabytkowej stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, którą wicemarszałek Wojciech Kałuża miał okazję odwiedzić.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS