Laureaci Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury

2000 - 2021

2000

 • Kazimierz Fober - za upowszechnianie kultury w dziedzinie chóralistyki
 • Jerzy Lewczyński - za upowszechnianie kultury w dziedzinie fotografii
 • Regina Rok - za upowszechnianie kultury w dziedzinie muzealnictwa

2001

 • Zofia Dytko
 • Jadwiga Jurasz
 • Stanisława Łopuszańska

2002

 • Krzysztof Mazik
 • Zbigniew Micherdziński
 • Jerzy Połoński

2003

 • Krystyna Bochenek - za krzewienie kultury języka polskiego
 • Małgorzata Nowak - za promowanie młodych twórców
 • Krzysztof Wójtowicz - za upowszechnianie kultury muzycznej

2004

 • Tadeusz Kijonka - za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury i troskę o rozwój twórczości literackiej
 • Bogdan Kocurek - za szczególne zasługi w rozwoju bibliotekarstwa
 • Dariusz Krajewski - za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury

2005

 • Jan Brodka - za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu folkloru Ziemi Żywieckiej
 • Krzysztof Pośpiech - za wybitne zasługi w upowszechnianiu muzyki
 • Barbara Zielonka - za wybitne dokonania artystyczne i organizacyjne na rzecz amatorskiego ruchu muzycznego

2006

 • Wojciech Michał Mszyca - za ratowanie zabytków kultury
 • Ojciec dr Jan Golonka - za ochronę i upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego
 • Krystyna Szaraniec - za upowszechnianie kultury teatralnej

2007

 • Lucyna Kozień - za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu teatru lalek
 • Lech Szaraniec - za całokształt dokonań na rzecz muzealnictwa
 • Krzysztof Wójcik - za upowszechnianie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Częstochowskiej

2008

 • Alojzy Lysko - za upowszechnianie wiedzy o dziejach i folklorze Górnego Śląska
 • Maria Kopeć - za upowszechnianie śląskich obrzędów i zwyczajów ludowych
 • Barbara Rosiek - za upowszechnianie i ochronę kultury ludowej i tradycji górali beskidzkich

2009

 • Ewa Chojecka - za upowszechnianie sztuki województwa śląskiego
 • Anna Stelmachów - za twórczą pracę z dziecięcymi i młodzieżowymi teatrami lalek i upowszechnianie idei teatru lalkowego w środowisku animatorów kultury
 • Juliusz Wątroba - za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury ludowej oraz tradycji Śląska Cieszyńskiego

2010

 • Czesław Gawlik - za wieloletnie dokonania w dziedzinie upowszechniania muzyki
 • Jan Gałaszek - za wieloletnią działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Adam Pastuch - za działania na rzecz dynamicznego rozwoju Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" oraz za dokonania wspierające amatorski ruch artystyczny i edukację estetyczną

2011

 • Otylia Czerny - za działalność na rzecz amatorskiego ruchu teatralnego
 • Barbara Ptak - za upowszechnianie dzieła scenicznego
 • Tadeusz Trębacz - za upowszechnianie folkloru i sztuki ludowej 

2012

 • Paweł Porwoł - za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
 • Lidia Kamińska-Koj - za upowszechnianie sztuki ludowej
 • Witold Berus - za upowszechnianie sztuk plastycznych

2013

 • Jerzy Kuczera - za upowszechnianie sztuki aktorskiej
 • Stanisław Janicki - za upowszechnianie sztuki filmowej
 • Łucja Staniczek - za upowszechnianie edukacji regionalnej

2014

 • Andrzej Baturo – za upowszechnianie sztuki fotografowania i reportażu
 • Józef Hulka – za upowszechnianie sztuki ludowej
 • Renata Rak – za upowszechnianie kultury ludowej

2015

 • Roman Gatys – kolekcjoner, miłośnik śląskiej porcelany
 • Marian Oslislo – profesor zwyczajny katowickiej ASP, pracuje w Katedrze Projektowania Graficznego
 • ks. Tadeusz Paluch – duchowny katolicki, animator kultury, społecznik, miłośnik tradycji regionalnej

2016

 • Andrzej Dopierała – za upowszechnianie sztuki teatralnej
 • Grzegorz Kamiński – za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
 • Stanisław Trefoń – za upowszechnianie sztuk plastycznych

2017

 • Vladimir Birgus
 • Sergiusz Brożek
 • Iwona Woźniak

2018

 • Ewa Niewiadomska – za upowszechnianie kultury w mediach
 • Grzegorz Płonka – za popularyzację kultury śląskiej
 • Adam Wesołowski – za upowszechnianie sztuki muzycznej

2019

 • Wanda Bukowska
 • Jadwiga Herok-Turska
 • Zbigniew Micherdziński

2020

 • Antoni Gluza – za upowszechnianie kultury ludowej
 • Regina Gowarzewska-Griessgraber – za upowszechnianie sztuki operowej
 • Ireneusz Kozera – za upowszechnianie kultury muzycznej

2021

 • Krzysztof Kiereś – za dokumentowanie i upowszechnianie historii i kultury ludowej Beskidu Śląskiego
 • Juliusz Sętowski – za dokumentowanie i upowszechnianie historii i kultury regionu częstochowskiego
 • Przemysław Żarski – za osiągnięcia w dziedzinie literatury