Lepszy dojazd na lotnisko

 Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS
W Pyrzowicach otwarto przebudowaną drogę wojewódzką nr 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania przy wjeździe na lotnisko

W otwarciu zmodernizowanego odcinka drogi uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, radny Sejmiku Marek Bieniek oraz wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Norbert Henzel i dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor.

„Dzięki tej inwestycji poprawi się jakość komunikacji w rejonie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, co ma istotne znaczenie dla mieszkańców i osób korzystających z lotniska, ale przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców. To kolejna duża inwestycja drogowa, którą zakończyliśmy w tej kadencji samorządu, a łączna kwota środków przeznaczonych na drogi wojewódzkie zamknęła się w imponującej kwocie 2,24 mld zł” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie inwestycji został zmieniony przebieg DW 913, zostały wybudowane dwie nowe jezdnie drogi wojewódzkiej pod torami kolejowymi zakończone rondem północnym przy wjeździe na lotnisko. Warto zaznaczyć, że przed przebudową droga posiadała tylko jedną jezdnię i krzyżowała się z torami kolejowymi w poziomie szyn. Zadanie realizowała firma Strabag Infrastruktura Południe, a koszt inwestycji to 16,7 mln zł.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi o długości ok. 0,3 km i polegał na przebudowie układu drogowego wraz z budową nowego ronda i przebudową istniejącej infrastruktury – tj. sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego. Zbudowano dwie jezdnie o szerokości 7 metrów, rondo północne, ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszych, zabezpieczono murem oporowym skarpę, zbudowano podziemny zbiornik retencyjny wraz z przepompownią wód deszczowych.

Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w regionie są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach stosuje najnowsze rozwiązania techniczne, biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi”. To sprawia, że przewidywana trwałość dróg modernizowanych i budowanych przez ZDW w Katowicach wynosi aż 50 lat.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS Otwarcie drogi wojewódzkiej nr 913. fot. Andrzek Grygiel / UMWS