Majówka na Szlaku Przyrody

 Rysianka i Hala Lipowska / fot. www.slaskie.travel J.Krawczyk Rysianka i Hala Lipowska / fot. www.slaskie.travel J.Krawczyk
Szlak Przyrody Województwa Śląskiego to ciekawa oferta na spędzenie wolnego czasu w regionie

Na szlaku znalazły się miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych m.in.: rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ogrody botaniczne. Obecnie szlak liczy ponad 50 obiektów zlokalizowanych zarówno na obszarach naturalnych, jak i przekształconych przez człowieka.

Szlak Przyrody Województwa Śląskiego to propozycja przygotowana przez Śląską Organizację Turystyczną we współpracy z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska będąca zestawieniem miejsc atrakcyjnych przyrodniczo.

„Śląskie pod względem walorów przyrodniczych jest bardzo zróżnicowane. Wbrew stereotypom większość obszaru województwa to rozległe tereny zielone, zajmujące prawie 70 procent powierzchni regionu. Szlak Przyrody to nie tylko popularne miejsca wypoczynku jak rezerwat Czantoria w Ustroniu czy Góra Zborów na Jurze, ale też mniej znane, które dla wielu mieszkańców i turystów będą odkryciem - jak chociażby Żabie Doły w Bytomiu. Co ważne, Szlak Przyrody Województwa Śląskiego stanowi jeden z projektów wpisanych w Program Rozwoju Turystyki 2020+ oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja promocji, ale i ochrony cennych przyrodniczo obszarów” – mówi marszałek Jakub Chełstowski.

Głównym celem powstania Szlaku Przyrody jest zainteresowanie mieszkańców i turystów zwiedzaniem i poznawaniem przyrody województwa śląskiego, jednak w sposób świadomy i przyjazny dla środowiska przyrodniczego.

„Wspieramy turystykę w regionie w tym trudnym czasie, chcemy by chętnie odwiedzane miejsca turystyczne znów tętniły życiem i przyciągały tysiące turystów. Wszyscy tęsknimy za normalnością i możliwością spędzania wolnego czasu na zewnątrz, stąd propozycja miejsc, które mogą być świetną alternatywą dla niedostępnych atrakcji i które warto odwiedzić właśnie wiosną. Wiele z tych miejsc mamy pod ręką, warto przekonać się na własne oczy jak zielonym i atrakcyjnym przyrodniczo regionem jest województwo śląskie” – podkreśla wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Śląska Organizacja Turystyczna opracowała konkretne trasy zwiedzania w oparciu o miejsca znajdujące się na Szlaku Przyrody. W zestawieniu z innymi, pobliskimi atrakcjami oraz trasami rowerowymi tworzą one gotową propozycję spędzenia wolnego czasu, a tego oczekują turyści odwiedzający region. Wypoczynek na świeżym powietrzu, piesze i rowerowe wycieczki, niedaleko miejsca zamieszkania, stanowić będą najczęściej wybieraną formę spędzenia tegorocznej „majówki”, w związku z brakiem dostępności obiektów hotelowych.

„W czasie związanym z pandemią, potrzeba przebywania na świeżym powietrzu, na łonie natury jest bardzo silna. Już w ubiegłym roku analiza trendów w wyszukiwarce google pokazała zmianę preferencji turystów i wzrost zainteresowania miejscami blisko natury, poza miastami. Szlak Przyrody to lista miejsc, na które chcemy zwrócić uwagę, szczególnie w okresie kiedy jeszcze nie możemy się wybrać na dłuższe wyjazdy. Zbliżający się weekend majowy, od którego zwykle zaczynaliśmy obserwować zwiększenie ruchu turystycznego po okresie wczesnej wiosny, to idealny moment na inaugurację takiego projektu” - dodaje Adam Wawoczny, Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Większość miejsc na Szlaku Przyrody Województwa Śląskiego dostępnych jest przez cały rok, ale dla poszczególnych obiektów zaproponowano optymalny termin zwiedzania.

„Zaproponowaliśmy w ramach szlaku ponad 50 obiektów, które polecamy wszystkim, którzy chcieliby poznać bogactwo przyrody województwa śląskiego. Obiekty te wytypowane zostały w oparciu o wyjątkowe walory przyrodnicze, takie jak: flora, fauna, siedliska przyrodnicze czy walory przyrody nieożywionej. Kluczową rolę w zaproponowanej formie turystyki odgrywa kwestia ochrony przyrody. Pamiętajmy, że na obszarach cennych pod względem przyrodniczym jesteśmy gośćmi i obowiązują nas ściśle określone zasady poruszania się i zachowania” - tłumaczy Michał Romańczyk, Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Informacje na temat Szlaku Przyrody oraz innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc w regionie wraz z propozycjami wycieczek, dostępne są na stronie: przyroda.slaskie.travel.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Malinowska Skała / fot. www.slaskie.travel J.Krawczyk Rezerwat Segiet w Bytomiu / fot.gdziewyjechac.pl Rysianka i Hala Lipowska / fot. www.slaskie.travel J.Krawczyk Wieża - Meandry Odry / fot. M.Giba Kraina Górnej Odry 


tagi: