Marszałek na czele WRDS

 Plik Plik

Podczas ostatniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach przekazano funkcję przewodniczącego

Już po obradach merytorycznych przewodnictwo nad WRDS – po zakończeniu kadencji Marka Zychli (11.01.2017 – 10.01.2018) – objął Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Z tej okazji poprzedni przewodniczący przypomniał, czym WRDS miał okazję zajmować się w minionych 12 miesiącach.

„Jak rozpoczynała się moja kadencja, obiecywałem sobie, że będziemy więcej dyskutować na temat spraw pracowniczych. I to się po części udało. Po części, bo też okazało się, że innych tematów do rozmów i rozstrzygnięć jest bardzo dużo. Rozmawialiśmy między innymi o uchwale antysmogowej czy prezentowanym przez rząd „Programie dla Śląska”” – podsumował swoją kadencję Marek Zychla.

„Przede wszystkim należą się podziękowania obu poprzednim przewodniczącym WRDS. To były naprawdę dobre dwa lata. Udowodniliśmy przez ten czas, że potrafimy ze sobą rozmawiać, reprezentować odmienne stanowiska, ale przy tej okazji spierać się zawsze na merytoryczne argumenty. Mam nadzieję, że dalsze prace Rady będą prowadzone właśnie w takim duchu dialogu i porozumienia” – stwierdził Wojciech Saługa po objęciu przewodniczenia w WRDS w Katowicach.

Kadencja przewodniczącego WRDS trwa rok, liczona od pierwszego posiedzenia (11 stycznia 2016 r.).

WRDS funkcjonuje w oparciu o Ustawę z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (weszła w życie 11 września 2015 r.). Zastąpiła działającą od 2002 r. (będącą w zadaniach wojewody) Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. WRDS prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie śląskim, a także działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych w województwie śląskim, budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Linki do stron zewnętrznych
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach