Marszałek nagrodził ludzi kultury

 Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS
Poznaliśmy laureatów nagród artystycznych Marszałka Województwa Śląskiego

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w katowickim kinoteatrze Rialto. W imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego nagrody wyróżnionym wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego prof. Marek Gzik, członek Zarzadu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, wiceprzewodniczący Sejmiku: Urszula Koszutska i Stanisław Gmitruk oraz radni: Alina Bednarz, Lucyna Ekkert, Zbigniew Przedpelski oraz Tadeusz Sławek.

„Kultura daje nam wyjątkową okazję, by przyjrzeć się historii, tradycji i spojrzeć na województwo śląskie z różnych perspektyw. Śląskie inspiruje różnorodnością i chcemy to bogactwo kulturowe docenić i promować, nagradzając artystów związanych z regionem. To forma wyróżnienia i motywacja do dalszej pracy artystycznej, ale także dowód uznania dla twórczości, która przekracza granice administracyjne, tworzy przyjazny klimat dla rozwoju myśli i sztuki, inspiruje i otwiera nas na nowe twórcze doznania” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Nagroda artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego jest przyznawana osobom działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za wieloletnie wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie honoruje autorów najbardziej wartościowych dokonań artystycznych. W tym roku nagrody otrzymali:

 • Jan Ballarin – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki (nagroda 10 tys. zł),
 • Beata Dzianowicz – za osiągnięcia w dziedzinie filmu (nagroda 10 tys. zł),
 • Marcin Wyrostek – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki (nagroda 10 tys. zł).

Nagroda za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury honoruje osoby działające na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz za wieloletnie osiągnięcia w upowszechnianiu kultury lub w ochronie jej dóbr. Wyróżnienia nagradzają autorów najbardziej wartościowych projektów i dokonań popularyzatorskich, a także inicjatyw w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. W tym roku wyróżnienie otrzymali:

 • Andrzej Kała – za upowszechnianie kultury ziemi częstochowskiej (nagroda 10 tys. zł),
 • Tadeusz Sławek – za osiągnięcia w dziedzinie literatury (nagroda 10 tys. zł),
 • Brygida Sordyl – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki (nagroda 10 tys. zł).

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców przyznawana jest co roku osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia, działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Wyróżnienia są formą wspierania i honorowania osiągnięć młodych artystów z regionu. W tym roku po laury sięgnęli:

 • Anna Lemieszek – za osiągnięcia w dziedzinie aktorstwa (nagroda 10 tys. zł),
 • Rafał Bałaś – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki (nagroda 10 tys. zł),
 • Agata Krajewska – za popularyzację dorobku Adolfa Dygacza oraz osiągnięcia w dziedzinie cyfryzacji (nagroda 10 tys. zł).

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym (z wyłączeniem muzeów) za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa śląskiego i opieki nad nimi. Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych. W tym roku nagrodę otrzymał:

 • ks. Kazimierz Świerdza w kategorii „Inwestor” (nagroda 10 tys. zł).

W trakcie uroczystości wręczono również Nagrody im. Karola Miarki. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które upowszechniając kulturę i naukę, nawiązują w swojej działalności do idei realizowanych przez jej patrona oraz wnoszą trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej. Nagroda jest przyznawana od 1983 roku. W tym roku nagrody odebrali:

 • Jerzy Mańka – za upowszechnianie kultury i nauki na terenie województwa śląskiego (nagroda 10 tys. zł),
 • Mirosław Skrzypczyk – za upowszechnianie kultury i nauki na terenie województwa śląskiego (nagroda 10 tys. zł),
 • Krzysztof Szelong – za upowszechnianie kultury i nauki na terenie województwa śląskiego (nagroda 10 tys. zł).
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. fot. Tomasz Żak / UMWS

Dołączono materiał audio

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego
Więcej o wyróżnieniach Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury