Marszałek uhonorowany Kryształem Prezydenta RIPH

 Kryształ Prezydenta RIPH. fot. Tomasz Żak / UMWS Kryształ Prezydenta RIPH. fot. Tomasz Żak / UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski otrzymał Kryształ Prezydenta Izby m.in. za projekty wspierające rozwój przedsiębiorców

Arena Gliwice byłą gospodarzem XXIX Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, w ramach której wręczono prestiżowe nagrody Marka Śląskie. Katowice otrzymały dwie nagrody. Marszałek Jakub Chełstowski otrzymał Kryształ Prezydenta Izby m.in. za projekty wspierające rozwój przedsiębiorców.

- Jestem niezmiernie zaszczycony tym wyróżnieniem, zwłaszcza, że jego uzasadnieniem są projekty wspierające przedsiębiorców. Projekty, co warto na wstępie zaznaczyć, mające realny wpływ na rozwój regionu. Efekty tej pracy są dostrzegane także poza granicami naszego kraju. Województwo Śląskie pierwszy raz w historii doceniono aż w trzech kategoriach w prestiżowym raporcie fDi Intelligence, magazynu należącego do grupy wydawniczej The Financial Times. Województwo Śląskie zostało wyróżnione miejscami w pierwszych 10 wśród dużych, europejskich regionów za strategię przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, otwartość dla biznesu oraz efektywność kosztową. Jako duży, europejski region znaleźliśmy się w prestiżowym towarzystwie największych i najbardziej atrakcyjnych ośrodków w Europie. Doceniono nasze działania w obszarze pozyskiwania inwestycji zagranicznych, strategii i wspierania kapitału ludzkiego. Będziemy utrzymywać taki kierunek rozwoju – akcentuje marszałek Jakub Chełstowski.

Konkurs Marka Śląskie ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienie niewątpliwie przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego i budowania tożsamości regionalnej.

Podczas eventu dwukrotnie wyróżniona została stolica Górnego Śląska. Katowice otrzymały nagrodę za dwa projekty w dwóch kategoriach: Szlak Neonów - w kategorii Dziedzictwo kulturowe regionu i Festiwal „Łączy nas chleb” - w kategorii kultura.

Nagrody odebrali również prezydent Katowic, Marcin Krupa oraz naczelnik wydziału promocji UM Katowice, Marta Chmielewska. Nagrody w konkursie Marka Śląskie zostały przyznane po raz czternasty.

Kryształ Prezydenta Izby m.in. za projekty wspierające rozwój przedsiębiorców otrzymał marszałek Jakub Chełstowski. Takie samo wyróżnienie otrzymali: prof. Jerzy Buzek, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski.

W ramach prestiżowego konkursu Marka Śląskie nagrody przyznawane są w kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, dziedzictwo kulturowe regionu, sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, media i osobowość roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Kryształ Prezydenta RIPH. fot. Tomasz Żak / UMWS  Kryształ Prezydenta RIPH. fot. Tomasz Żak / UMWS