Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2019

Nabór wniosków o pomoc finansową trwa do 10 kwietnia 2019 roku

Organizacja Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. 

W dniu 8 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 481/25/VI/2019 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

  1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców;
  2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców;
  4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego będzie trwał 30 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 10 kwietnia 2019 roku.

O zachowaniu terminu będzie decydować data złożenia lub wpływu wniosku o pomoc wyłącznie w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Zasady oraz wniosek o pomoc finansową dotyczący udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie „Marszałkowski Konkurs Sołecki” w 2019 roku znajdują się w złączniku.

Serdecznie zachęcamy wszystkie gminy posiadające sołectwa do uczestnictwa w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” 

Załączniki
Sprawozdanie Końcowe [DOC 66,0kB]
Wniosek o pomoc finansową [DOCX 33,3kB]
Zasady udzielania pomocy finansowej [PDF 320,5kB]