Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” - 2023 - zmiania terminów

W dniu 4 października 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2112/454/VI/2023 w sprawie zmiany Zasad udzielania pomocy finansowanej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku stanowiących załącznik do uchwały nr 69/392/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 18 stycznia 2023 roku w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” oraz przyjęcia zasad udzielenia pomocy finansowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w roku 2023.

Na mocy powyższej uchwały zmianie ulegają terminy:

  • dotyczące ostatecznego zakończenia i wydatkowania środków na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu “Inicjatywa Sołecka” w 2023 r. z dnia 9 października 2023 r. na dzień 30 października 2023 r.;
  • dotyczące złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania z dnia 12 października 2023 r. na dzień 3 listopada 2023 r.

Przedłużenie terminu realizacji zadania i złożenia sprawozdania końcowego wymaga uprzedniego zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2112/454/VI/2023 z dnia 2023-10-04