Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2020

Nabór wniosków o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku.

W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 686/113/VI/2020 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

  1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
  2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
  4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Składane przez gminy wnioski o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 12 października 2020 roku.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku będzie trwał 20 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 22kwietnia 2020 roku.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o przesłanie dokumentacji na adres: Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2020. O zachowaniu terminu decyduje data nadania wniosku o pomoc (data stempla pocztowego).

Zasady oraz wniosek o pomoc finansową dotyczący udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie „Marszałkowski Konkurs Sołecki” w 2020 roku znajdują się w złączniku. 

Załączniki
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku [DOCX 44,8kB]
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku [PDF 199,2kB]
Załącznik nr 1 do Zasad udzielania pomocy finansowej — Formularz Wniosku o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku. [DOCX 62,3kB]
Załącznik nr 2 Zasad udzielania pomocy finansowej — Formularz Sprawozdania końcowego z realizacji zadania w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku. [DOC 92,0kB]
Załącznik nr 3 Zasad udzielania pomocy finansowej — Wzór umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicj [DOCX 30,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu nr 686/113/VI/2020 z dnia 2020-03-24 W sprawie Organizacja Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2020