Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2023

Nabór wniosków o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku

W dniu 18 stycznia 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 69/392/VI/2023 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku.

O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 100 000,00 zł.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku będzie trwał 20 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz bip.slaskie.pl tj. do dnia 13 lutego 2023 roku.

Składane wnioski o pomoc finansową muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 9 października 2023 r.

Zadania realizowane w ramach Konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Załączniki
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku [PDF 550,2kB]
Załącznik nr 1 – Formularz wniosku [DOCX 52,6kB]
Załącznik nr 2 – Wzór umowy [DOCX 37,8kB]
Załącznik nr 3 – Formularz Sprawozdania Końcowego [DOCX 51,0kB]
Załącznik nr 4 – Informacja dot. przetwarzania danych osobowych [PDF 344,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie
Uchwała zarządu nr 69/392/VI/2023