Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2024

Nabór wniosków o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku

W dniu 24 stycznia 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 175/483/VI/2024 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 120 000,00 zł.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku potrwa do będzie trwał 20 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz bip.slaskie.pl tj. do 14 lutego 2024 roku (ważna jest data stempla pocztowego).

Składane wnioski o pomoc finansową muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 18 października 2024 r.

Zadania realizowane w ramach Konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Załączniki
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku. [PDF 775,9kB]
Załącznik nr 1 - Formularz wniosku [DOCX 56,3kB]
Załącznik nr 2 - Wzór umowy [RTF 238,4kB]
Załącznik nr 3 - Formularz Sprawozdania Końcowego [RTF 563,7kB]
Załacznik nr 4 - Informacja dot. przetwarzania danych osobowych [PDF 360,8kB]