Miliony na rozwój kolei

Infrastruktura kolejowa / fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak

Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn / Wisła Głębce”

Całkowita wartość inwestycji w województwie śląskim to ponad 565 mln zł, a dofinansowanie unijne wynosi ponad 360 mln zł. Jak podkreśla marszałek Jakub Chełstowski projekt stanowi strategiczne przedsięwzięcie dla regionu ze względu na swój przebieg.

„Realizacja tej inwestycji umożliwia dogodne połączenie południowych części województwa z centrum, w tym z Katowicami. Dodatkowo stanowi doskonałą alternatywę dla połączenia drogowego okolic Wisły i Ustronia z centrum regionu, co ma znaczenie w kontekście rozwoju turystyki” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Jest to kluczowy i jedyny projekt dotyczący infrastruktury kolejowej, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach środków w obszarze transportu kolejowego.

Warto przypomnieć, że inwestycja w naszym województwie znalazła się w pakiecie inwestycyjnym obejmującym łącznie 14 dużych projektów z siedmiu państw członkowskich. Decyzja KE to najważniejszy i zarazem ostatni akcent w procesie decyzyjnym przewidzianym dla tzw. dużych projektów i dotyczy zatwierdzenia dofinansowania o łącznej wartości ponad 1,4 mld euro z funduszy Unii Europejskiej.