Miliony na scalanie gruntów

 Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak
W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na scalanie gruntów w ramach środków unijnych 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na łączną kwotę 27,9 mln zł

Umowy w imieniu województwa parafował Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele czterech powiatów: myszkowskiego, zawierciańskiego, raciborskiego i częstochowskiego.

„Scalanie gruntów poprawia wydajność produkcji rolnej i usprawnia funkcjonowanie rolnictwa w skali powiatu i regionu. Zrównoważony rozwój terenów wiejskich jest dla nas niezwykle istotny i w tym wypadku mówimy nie tylko o samym scalaniu gruntów, ale także innych inwestycjach, jak choćby poprawie jakości dróg, które dzięki temu ułatwią dojazd do pola czy miejsca w którym prowadzona jest działalność rolnicza” – mówił w trakcie podpisania umów członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś. 

Umowy zostały podpisane na następujące operacje:

 • Powiat Myszkowski – scalanie gruntów we wsi Winowo, gmina Koziegłowy
 • Powiat Zawierciański – scalanie gruntów rolnych we wsi Turza, gmina Łazy
 • Powiat Raciborski – scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, gmina Pietrowice Wielkie
 • Powiat Raciborski – scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice
 • Powiat Częstochowski – scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów

W styczniu br. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania operacji typu „scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach wpłynęło pięć wniosków na łączną kwotę pomocy 27,9 mln zł. Wszystkie złożone wnioski o przyznanie pomocy, w wyniku weryfikacji, zostały rozpatrzone pozytywnie.

W ramach „Scalania gruntów” na terenie województwa śląskiego realizowanych będzie łącznie 15 operacji, w których scaleniu ulegnie ponad 12 tys. ha gruntów, z czego ponad 8,6 tys. ha to grunty rolne. Dofinansowanie wszystkich prac scaleniowych oraz poscaleniowych wyniesie ponad 100 mln zł, w tym 63,9 mln zł stanowiące środki pochodzące z budżetu UE (EFRROW), a 36,6 mln zł środki pochodzące z budżetu państwa.

Limit środków wg rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „scalanie gruntów” wynosi dla województwa śląskiego ponad 24 mln euro, czyli ok. 103,9 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umów o przyznanie pomocy na „scalanie gruntów” / fot. BP UMWS Tomasz Żak 


tagi: