Miliony złotych dla samorządów

 graf, KPRM graf, KPRM
Do województwa śląskiego trafi 2 443 342 039,13 zł. Zrealizowanych zostanie 336 inwestycji

Do jednostek samorządu terytorialnego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład trafi łącznie 30 mld zł. Zrealizowanych zostanie pięć tysięcy inwestycji, z czego ponad połowa w małych ośrodkach. W naszym regionie wsparcie otrzyma 336 projektów, w tym dwa województwa śląskiego.

Wspomniane zadania dotyczą inwestycji w infrastrukturę drogową. Pierwszy projekt dotyczy przebudowy DW nr 928 na odcinku od DK44 do skrzyżowania z DK1, a drugi rozbiórki i budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW906 w miejscowości Lubliniec.

„Drodzy samorządowcy, życzę Wam, życzę wszystkim mieszkańcom, żeby te inwestycje: w szpitale, boiska, ośrodki sportowe, instytucje kultury, drogi i miejsca pracy, tak jak obiecaliśmy rok temu, tworzymy setki tysięcy nowych miejsc pracy, także dla tych, którzy wracają z zagranicy. Życzę Wam wszystkim, żeby one ubogacały wasze, nasze lokalne ojczyzny, żeby piękniały” – powiedział Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.

Duże wsparcie trafi do gmin z województwa śląskiego. Miasto Katowice otrzyma prawie 77 mln zł, Ruda Śląska 65 mln zł, Siemianowice Śląskie 35 mln zł, Świętochłowice blisko 30 mln zł, czy Piekary Śląskie 23,5 mln zł.

„Następna pula środków z budżetu państwa trafi do samorządów na inwestycje, które służą mieszkańcom. Dzięki bardzo dobrej współpracy rządu premiera Mateusza Morawieckiego i samorządów będzie można realizować zadania przyczyniające się do rozwoju społeczności lokalnych. Potrzebne są dziś takie właśnie inicjatywy, aby dać kolejny impuls gospodarce” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to kompleksowe wsparcie dla samorządów. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 roku i trwała do 11 marca 2022 roku. W skali kraju w ramach tego naboru przekazane zostaną fundusze na budowę lub modernizację m.in.: ponad 3,5 tys. km dróg, ponad 5 tys. km chodników, 400 boisk i obiektów sportowych, 600 km ścieżek rowerowych, ponad 90 żłobków i przedszkoli (z oddziałami integracyjnymi), ponad 700 szkół, ponad 100 siłowni plenerowych, ponad 20 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej. Najwięcej środków samorządy przeznaczą na infrastrukturę drogową – 47,3 proc., wodno-kanalizacyjną – 16,1 proc. i sportową – 8,3 proc.

Załączniki
II edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Województwo Śląskie [PDF 297,6kB]