Minister Michał Woś podsumował pracę dla regionu

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa dotycząca podsumowania półrocznej pracy ministra Michała Wosia w Zarządzie Województwa Śląskiego. W Radzie Ministrów odpowiada za sprawy pomocy humanitarnej. Jednocześnie pozostaje radnym Sejmiku Województwa Śląskiego

Minister Michał Woś zaznaczył, że ma ogromną satysfakcję z pracy jaką wykonał na rzecz województwa śląskiego. Podziękowanie za zaangażowanie na rzecz regionu złożył marszałek Jakub Chełstowski. Marszałek podkreślił, że minister Woś podejmował ambitne wyzwania i realizował projekty przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju aglomeracji. Zaznaczył także, że minister będzie z pewnością dobrym ambasadorem spraw województwa śląskiego. Do gratulacji dołączył się także uczestniczący w spotkaniu wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Michał Woś w Zarządzie Województwa Śląskiego był odpowiedzialny za edukację, komunikację i transport oraz rozwój terenów wiejskich.

W zakresie edukacji nadzorował realizację koncepcji reorganizacji sieci szkół policealnych Subregionu Zachodniego, a także reorganizacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych w Bielsku-Białej i w Katowicach. Z jego inicjatywy powołano także Zespół ds. opracowania zasad działania „Śląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i Talentów”. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół i placówek Województwa Śląskiego, przyczynił się do zwiększenia nakładów na edukację o blisko 2 mln zł.

W obszarze terenów wiejskich nadał nowy wymiar inicjatywie sołeckiej, podjął decyzje o przeznaczeniu ze środków unijnych 29 milionów złotych na scalanie gruntów, przeznaczył 30 milionów złotych  na lokalne drogi na obszarach wiejskich, przyczynił się do rozwoju gospodarstw edukacyjnych.

W zakresie komunikacji i transportu przyczynił się do rozwoju kolejnictwa. Brał udział m.in. w akcji zorganizowania darmowych przejazdów na ferie, zakończył wymianę składów i sfinalizował kontrakt z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., przyczynił się do wprowadzenia jednego biletu w obrębie metropolii (Metrobilet) i Kolei Śląskich Sp. z o.o., odbył szereg spotkań dotyczących kolei na Podbeskidziu, zintensyfikował prace dotyczące budowy kolejowego połączenia z Katowic do Jastrzębia-Zdroju w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej pod roboczą nazwą „Kolej Plus”.

Komunikacja i transport to także drogi. W tym obszarze minister Michał Woś nadzorował największe przetargi inwestycyjne, m.in. mosty na drodze wojewódzkiej nr 919, inwestycje dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich nr: 791, 933, 913, brał udział w  spotkaniach koordynacyjnych przedsięwzięć drogowych, rekomendował wnioski Gmin z 2019 r. o powierzenie im na podstawie porozumienia zadań dotyczących chodników, ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich, brał udział w przygotowaniu Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, koordynował prace dotyczące kwestii dojazdów na lotnisko.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS 


tagi: