Na wsparcie lokalnych projektów i inwestycje

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Ponad 1,4 mln zł trafiło do 23 gmin subregionu centralnego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”

Środki zostaną przeznaczone na realizację w sumie 45 zadań. Uroczystość wręczenia umów przedstawicielom gmin odbyła się dziś w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Pieniądze trafiły do powiatów: zawierciańskiego, tarnogórskiego, pszczyńskiego, lublinieckiego, gliwickiego i będzińskiego.

- Z tych środków gminy mogą przeprowadzić drobne inwestycje lub projekty związane na przykład z organizacją imprez. Często bardzo ważnych dla lokalnej społeczności. Cieszymy się, że możemy jako województwo dołożyć od siebie cegiełkę tytułem wsparcia tych zadań – powiedziała Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dla przykładu, dzięki przyznanym w konkursie środkom, w sołectwie Tanina, w gminie Herby za kwotę 60 tys. zł zostaną zakupione i wymienione urządzenia na placu zabaw przy ulicy Strażackiej. Z kolei w Tworogu za kwotę blisko 12 tys. zł zostanie stworzona strefa rekreacji dla mieszkańców.

- Przedstawicielom gmin życzymy, aby te wszystkie zaplanowane projekty zostały jak najszybciej zrealizowane – podkreśliła Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

W uroczystości wzięli udział także radni Sejmiku, Przemysław Wydra, Bartłomiej Kowalski i Zbigniew Przedpełski.

W ramach konkursu wpłynęło 215 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5,4 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona na realizację 113 zadań na łączną kwotę prawie 2,9 mln zł.

Warto przypomnieć, że dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” w latach 2018-2020 przeznaczono środki finansowe w wysokości 10,8 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej nt. Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”