Najwyższy standard leczenia

 Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 św. Barbary w Sosnowcu oddano do użytku zmodernizowany blok operacyjny neurochirurgii. Wartą 60 milionów inwestycję zrealizowano przy wsparciu Województwa Śląskiego

- To jedna z największych inwestycji w służbie zdrowia mijającej kadencji, bo sięgająca aż 60 milionów złotych. Dziś oddział neurochirurgii sosnowieckiego szpitala jest najlepiej profilowo wyposażonym w sprzęt spośród wszystkich placówek w Polsce. To właśnie tutaj są diagnozowani i leczeni pacjenci z całego kraju, ratowane jest ich życie i zdrowie. Dziś przekazujemy nie tylko w praktyce nowoczesny oddział, ale także tworzymy nową historię rodzimej neurochirurgii. To nadzieja dla pacjentów wymagających skomplikowanych zabiegów neurochirurgicznych. Dzięki mariażowi wiedzy, doświadczenia i nowoczesnej technologii, można przesuwać granice medycyny, oferując pacjentom opiekę na najwyższym światowym poziomie. Co ważne dzieje się, to w naszym regionie. Dziękuję jednocześnie Sejmikowi za zrozumienie i wsparcie tej inicjatywy. W ciągu ponad pięciu ostatnich lat nakłady na inwestycje w służbie zdrowia ze strony województwa wzrosły aż pięciokrotnie – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Od ponad trzydziestu lat Kliniczny Oddział Neurochirurgii służył pacjentom, oferując im opiekę na najwyższym poziomie.

- Dzięki wsparciu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który w 2019 roku zdecydował o sfinansowaniu projektu, możliwa była nie tylko wymiana wyeksploatowanego sprzętu, ale i całkowita rewolucja w środowisku operacyjnym. To sukces szpitala, który nie byłby możliwy gdyby nie zrozumienie i wsparcie ze strony pana marszałka Jakuba Chełstowskiego. Domeną tego ośrodka jest leczenie onkologiczne, zaś w samym szpitalu koncentruje się wszystkich pięć obszarów obejmujących neurochirurgię. To wspaniały warsztat pracy dla lekarzy – podkreślił kierownik prof. dr hab. n. med. Piotr Ładziński, kierownik oddziału neurochirurgii sosnowickiego szpitala.

- To historyczny moment dla regionu, ważny moment dla pacjentów wymagających leczenia neurochirurgicznego z całego kraju. Technologia wzniesie możliwości naszego szpitala na najwyższy światowy poziom – przekonuje radna Sejmiku województwa, Katarzyna Stachowicz, przewodnicząca Rady Społecznej szpitala.

- Pojęcie bezpieczeństwa sprowadza się przede wszystkim właśnie do zdrowia. Standard sosnowieckiego szpitala te potrzeby bezpieczeństwa z powodzeniem zapewnia – mówił obecny na uroczystości otwarcia oddziału wojewoda śląski Marek Wójcik.

Nowy blok operacyjny wyposażono w najnowocześniejsze technologie, w tym mikroskopy operacyjne, systemy neuronawigacji, neuromonitoringu śródoperacyjnego oraz zaawansowane urządzenia anestezjologiczne.

- Wprowadzenie możliwości obrazowania śródoperacyjnego, umożliwiającego precyzyjną weryfikację przebiegu operacji w czasie rzeczywistym, stawia sosnowiecką neurochirurgię w rzędzie najbardziej zaawansowanych na świecie – mówi kierownik oddziału prof. Piotr Ładziński.

Zakupiono m.in. trzy mikroskopy operacyjne, dwa urządzenia do monitorowania neurofizjologicznego, śródoperacyjny rezonans magnetyczny i tomografię komputerową, nowoczesne stoły operacyjne, lampy i kolumny operacyjne, a także sprzęt do neuronawigacji i ultrasonografii. Inwestycja ta nie tylko zwiększa efektywność leczenia, ale również umożliwia przeprowadzanie bardziej złożonych operacji z minimalnym ryzykiem dla pacjentów, których oddział będzie przyjmował już od 26 lutego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Szpitalu w Sosnowcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS