Niepełnosprawnym będzie łatwiej

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
2 mln zł dotacji celowej przekazały władze Województwa Śląskiego na inwestycję związaną z dostosowaniem kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Umowę w tej sprawie podpisał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski i rektor UE prof. Celina M. Olszak. Całkowity koszt inwestycji to 3 mln zł, 1 mln zł wyłoży z własnych środków uczelnia.

- Za ta umową kryje się szczytny, humanitarny cel, jakim jest pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami. Rocznie w naszej uczelni przebywa ok. 140 studentów i doktorantów z różnymi niepełnosprawnościami. Ta inwestycja jest nam niezwykle potrzebna" - powiedziała prof. Celina Olszak.

- Współpraca z uczelniami wzmacnia potencjał regionu. Z budżetu województwa przekażemy 2 mln zł dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na przebudowę obiektów i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostrzegamy potrzeby osób z niepełnosprawnościami, to ważne, by czuły się wśród nas dobrze. Musimy eliminować bariery z naszego życia – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Na przebudowę części komunikacyjnej budynków A, B i C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach złożą się m.in.: montaż dwóch wind zewnętrznych z wykonaniem nowych podejść i wykonanie pochylni dojazdowej do głównego budynku A z nowymi podejściami. Między budynkami B i C powstanie strefa rekreacyjna z ławkami oraz 3 miejsca parkingowe. Projekt obejmuje też uporządkowanie infrastruktury podziemnej.- Finisz prac to koniec 2021 roku – zapewnia prof. Celina Olszak.

To kolejna inwestycja ułatwiająca korzystanie z kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach osobom z niepełnosprawnościami. W miejscach bezpośredniej obsługi działają pętle indukcyjne, są też krzesła schodowe do ewakuacji przeciwpożarowej osób poruszających się na wózku, tyflograficzne plany ewakuacyjne, a tabliczki przydrzwiowe są wykonane z antyrefleksyjnego pleksi. Zmodernizowano także basen, wydzielając sanitariaty dla osób z niepełnosprawnościami i montując podnośnik basenowy. Każde z 25 laboratoriów komputerowych jest wyposażone w stanowisko dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osiem specjalnych stanowisk znajduje się w czytelni multimedialnej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS