Nowy rozdział we współpracy polsko-niemieckiej

 fot. Konsulat Generalny RP w Kolonii fot. Konsulat Generalny RP w Kolonii
Delegacja z województwa śląskiego rozpoczęła wizytę w Nadrenii Północnej-Westfalii

W skład delegacji wchodzą marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok. W Dusseldorfie przedstawiciele władz regionu spotkali się z Jakubem Wawrzyniakiem, konsulem generalnym RP.

„Współpraca z Nadrenią Północną-Westfalią to dla nas jeden z priorytetów w polityce międzynarodowej. Chcemy umocnić nasze relacje, oparte na wzajemnym szacunku i uczyć się od siebie nawzajem, korzystać ze swoich doświadczeń, szczególnie w zakresie transformacji. To także doskonała okazja dla naszych przedsiębiorców, by mogli konkurować na europejskim rynku, a dla naszych partnerów z Niemiec możliwość poznania naszych najmocniejszych stron i atutów” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

W programie pierwszego dnia wizyty znalazł się ponadto wyjazd do Centrum Ogniw Paliwowych w Duisburgu oraz rozmowy z NRW Global Business, a także spotkanie z dyrektorem zarządzającym Agencji Przyszłości Rewiru Reńskiego, Bodo Middeldorfem na temat stworzenia struktur i rozwoju strategii w regionie transformacji.

Celem wizyty jest podpisanie Wspólnego Oświadczenia o współpracy i dalszym rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim i Nadrenią Północną-Westfalią. Warto podkreślić, że to jedyny region Republiki Federalnej Niemiec, z którym Województwo Śląskie posiada formalną współpracę. Pierwsza umowa partnerska została podpisana 1 września 2000 roku w Katowicach. W 2008 roku podpisano Wspólne Oświadczenie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim i Krajem Nadrenią Północną-Westfalią, które zostało przedłużone o kolejne 5 lat w czerwcu 2013 roku. Współpraca z Nadrenią Północną-Westfalią jest realizowana w układzie dwustronnym i trójstronnym jako współpraca Regionalnego Trójkąta Weimarskiego wraz z francuskim regionem Hauts-de-France.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Konsulat Generalny RP w Kolonii fot. Konsulat Generalny RP w Kolonii fot. Konsulat Generalny RP w Kolonii fot. Konsulat Generalny RP w Kolonii fot. Konsulat Generalny RP w Kolonii fot. Aleksandra Szołtys / UMWS fot. Aleksandra Szołtys / UMWS fot. Aleksandra Szołtys / UMWS fot. Aleksandra Szołtys / UMWS fot. Aleksandra Szołtys / UMWS fot. Aleksandra Szołtys / UMWS fot. Aleksandra Szołtys / UMWS fot. Aleksandra Szołtys / UMWS