Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bieńkowice

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Zakup sprzętu był możliwy przy finansowym wsparciu województwa

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach otrzymała nowoczesny pojazd gaśniczy. Zakup sprzętu był możliwy przy finansowym wsparciu województwa.

- Wsparcie straży pożarnych to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Nowoczesne wyposażenie pozwala bowiem na jeszcze szybszą reakcję służb mundurowych w przypadkach zagrożenia życia lub mienia. Dlatego na zakup wozów bojowych przekazaliśmy 3 mln zł w ubiegłym roku i taką samą kwotę 3 mln zł przekażemy samorządom w tym roku na nowoczesny sprzęt – podkreśla marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Łączna wartość pojazdu ratowniczo-gaśniczego przekazanego OSP Bieńkowice wynosi ponad 862 tysiące złotych. Wsparcie udzielone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego to 500 tys. zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS