O przyszłości edukacji w regionie

 Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS
Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb zmieniającego się świata i promocja idei kształcenia przez całe życie to jedno z wyzwań stojących przed regionem

Za nami pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

W trakcie wydarzenia wicemarszałek Łukasz Czopik i członek Zarządu Województwa Śląskiego Krzysztof Klimosz wręczyli powołania w skład zespołu.

„Rola tego zespołu jest niezwykle istotna. Naszym zadaniem jest sprawdzanie, czy edukacja i proces uczenia są właściwie i skutecznie realizowane, ale równie ważne w tym procesie są kreatywność i nowe pomysły, które mogą go usprawnić. Mamy do dyspozycji prawie 25 mln zł, to środki z KPO, które powinny pracować już od dawna. Naszym celem jest to, by dostosować edukację do wyzwań zmieniającego się rynku pracy” – mówił wicemarszałek Łukasz Czopik.

W skład Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji wchodzą m.in. przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, szkół i jednostek oświatowych, uczelni wyższych, instytucji związanych z rynkiem pracy i przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego.

Do zadań zespołu należą m.in. przedstawianie Zarządowi Województwa Śląskiego opinii i rekomendacji dotyczących inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w regionie, analizowanie kwestii wpływających na politykę edukacyjną, kreowanie i inicjowanie idei, pomysłów i inicjatyw mających na celu efektywne wdrażanie mechanizmu współpracy i koordynacji oraz wspieranie działań służących efektywnemu wydatkowaniu środków przeznaczonych na uczenie się przez całe życie.

Cele projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” to:

 • skoordynowanie działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w tym uczenia się dorosłych, w perspektywie regionalnej,
 • wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych,
 • dopasowanie kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy i zmian społecznych zachodzących w regionie,
 • upowszechnianie uczenia się przez całe życie z uwagi na konieczność przygotowania kadr i społeczeństwa do zachodzących zmian.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2026 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS Pierwsze Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, fot. Tomasz Żak / UMWS