O przyszłości wsi

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Dzisiaj w Sali Sejmu Śląskiego podczas XVI Forum Sołtysów dyskutowano o przeszłości i przyszłości wsi, o jej sile jaką jest dziedzictwo kulturowe

W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister ds. pomocy humanitarnej Michał Woś, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, parlamentarzyści, radni Sejmiku Śląskiego, samorządowcy, a przede wszystkim licznie zgromadzane delegacje sołectw.

W imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego, XVI Forum Sołtysów zainaugurowała Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs – „Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tak wyjątkowym i barwnym wydarzeniu, jakim jest Forum Sołtysów. Śląskie to w 69% tereny wiejskie, należy o tym pamiętać, a my jako Zarząd Województwa Śląskiego o tym pamiętamy i chcemy nasze tereny wiejskie wspierać i promować. Przeznaczamy coraz więcej środków finansowych, podejmujemy kolejne inicjatywy, to wszystko ma na celu wyrównać różnice miedzy wsią a miastem. Należy również podkreślić niesamowitą siłę terenów wiejskich, jaką są ludzie, którzy w wyjątkowy sposób pielęgnują tradycję, kulturę i historię”.

Tradycyjnie podczas Forum Sołtysów podsumowano konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”. W tegorocznej edycji przyznano nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach. Celem konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego Konkurs promuje działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

W kategorii „Najpiękniejsza wieś” zwyciężyła wieś Rudno. Najpiękniejszą zagrodą wybrano gospodarstwo Janusza Mróz z miejscowości Strumień. Z kolei budowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Radostkowie w gm. Mykanów otrzymała najwyższe laury w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. Inscenizacja „Żniwa” przygotowana przez gm. Wręczyca Wielka zwyciężyła w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje”. W kategorii „Najlepsza strona internetowa” zwyciężyła strona gm. Pszczyna.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2019 [PDF 457,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konkursie Piękna wieś województwa śląskiego.