O współpracy po sąsiedzku

fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego, spotkał się z Eriką Jurinovą Przewodniczącą Samorządowego Kraju Żylińskiego

Wizyta miała charakter oficjalny i odbyła się na szczeblu szefów regionów, wzięli w niej również udział wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz Konsul Generalny Słowacji Tomasz Kašaj. Spotkanie było okazją do wymiany informacji na temat współpracy bilateralnej prowadzonej pomiędzy regionami m.in. porozumieniu o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego.

Przedstawiciele Samorządowego Kraju Żylińskiego są zainteresowani rozwiązaniami jakie daje Karta Seniora wprowadzona w naszym województwie, a także Szlakiem Zabytków Techniki oraz świętem szlaku – Industriadą, które wyróżniają nas na tle innych europejskich regionów. Spotkanie było także okazją do wymiany informacji na temat współpracy w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA (EUWT TRITIA). Wspólnota została założona w celu usprawnienia i promowania współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej między jej członkami, głównie dla wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej.

Marszałek Jakub Chełstowski zaprosił Przewodniczącą Erikę Jurinovą na Europejski Kongres Gospodarczy, który odbędzie się w połowie maja 2019 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Tagi: