O zdrowiu psychicznym najmłodszych

 Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej odbyła się konferencja pn. "Od bezradności do zaradczości czyli o wzmacnianiu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"

Konferencja jest przedsięwzięciem w obszarze wspierania zdrowia psychicznego i zapobiegania problemom natury psychicznej dzieci i młodzieży. Wydarzenie zostało zrealizowane z inicjatywy wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego Urszuli Koszutskiej oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, Bożeny Buckiej przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej.

„Młodzi ludzie potrzebują wsparcia psychologicznego, coraz częściej czują się bezradni i wołają o pomoc. Naszym zadaniem jest wyposażenie ich w narzędzia, które pozwolą im radzić sobie w sytuacji kryzysowej. Nad odpornością psychologiczną trzeba pracować, to nie jest łatwy proces i wymaga wiele pracy, ale to nasza rola; nauczycieli, wychowawców i rodziców, żeby im w tym pomóc” – mówiła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska.

Celem konferencji jest przybliżenie sposobów budowania wytrwałości u dzieci i młodzieży oraz kształtowania odpornej emocjonalnie jednostki. Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest obecnie zadaniem priorytetowym, w związku z tym działania podjęte przez dorosłych (nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów) powinny wspierać kondycję psychiczną dzieci i  młodzieży.

W trakcie wydarzenia sporo miejsca poświęcono profilaktyce zaburzeń depresyjnych i uzależnień behawioralnych. Beata Łęcka, psycholog i nauczyciel Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach mówiła o budowaniu odporności psychicznej u młodych ludzi, a Krystyna Szczęsna-Witkowska o mechanizmach i schematach, które nabyliśmy i ukształtowaliśmy w trakcie swojego życia i które przekładają się na nasze zdrowie psychiczne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. fot. Tomasz Żak / UMWS