Obchody 95. rocznicy powołania Związku Podhalan na Żywiecczyźnie

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Uroczysta msza święta połączona z odpustem oraz festyn regionalny wypełniły obchody 95-lecia istnienia Związku Podhalan na Żywiecczyźnie, których gospodarzem była Milówka, zorganizowane w ramach trwającego Roku Górali

W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz przedstawiciele Sejmiku: przewodniczący Jan Kawulok oraz radni Agnieszka Biegun i Stanisław Baczyński. Nie zabrakło także parlamentarzystów, posłów: Grzegorza Gaży i Kazimierza Matusznego.

Przed rozpoczęciem uroczystości delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem upamiętniającym bohaterską postawę żołnierzy i powstańców śląskich walczących o powrót tych ziem do Macierzy. Po zakończeniu nabożeństwa kolorowy korowód przeszedł ulicami Milówki do amfiteatru, gdzie rozpoczął się regionalny festyn, który wypełnił m.in. koncert pieśni patriotycznych wpisujący się w klimat towarzyszący Świętu Wojska Polskiego. Była również okazja do skosztowania potraw miejscowej kuchni, wystąpił zespół „Istebna”, a także część typowo rozrywkowa: wybór Cepra i Ceperki Roku.

- Rok Górali przywołuje obraz pięknych tradycji wciąż obecnych w tej części regionu. Wciąż pielęgnowanych będących wartością, która przez wieki przetrwała do naszych czasów. Przekazywana jest kolejnym pokoleniom. To też pokazuje, jak różnorodne i ciekawe pod względem kulturowym jest Województwo Śląskie. Myślę, że warto rozważyć włączenie Roku Górali do stałych imprez kalendarza wydarzeń w regionie. Dziś złożyliśmy również hołd żołnierzom i powstańcom śląskim, bohaterom walk o powrót Śląska do Macierzy. Pamięć o ich bohaterstwie jest na tych ziemiach silnie zakorzeniona – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Charakterystyczny dla Górali Żywieckich jest strój, który w praktyce stanowi kryterium określające zasięg tej grupy oraz kultura duchowa, a także mocno wyodrębniony obszar zasiedlenia. Geograficznie, zachodnia granica jest zarazem pochodną granicy politycznej przez kilka stuleci oddzielającej Żywiecczyznę od Śląska Cieszyńskiego. Górale żywieccy mieli znaczny udział w powstaniu młodszych grup góralskich: Orawiaków czy też Górali Czadeckich.

W dużej mierze Żywiecczyzna ogniskuje regionalizm góralski zachodniej części Góralszczyzny Polskiej odgrywając rolę analogiczną do tej, jaką dla całej Góralszczyzny Polskiej odgrywa Podhale.

- Jesteśmy mocno związani z tą ziemią, kulturą i tradycją. Tym bardziej się cieszymy, że nasze zaangażowanie w kultywowanie tych wartości zostało dostrzeżone przez władze województwa. Ma to dla nas ogromne znaczenie – przekonuje Władysław Motyka, historyk, honorowy członek Związku Podhalan w Polsce.

- Nasz region jest nieodłącznie kojarzony z jego centrum. Województwo Śląskie na ogół nie jest w istniejącym stereotypie utożsamiane z Góralami tymczasem są oni tutaj silnie zakorzenieni. Rok Górali, który został ustanowiony przez Sejmik uchwałą z grudnia ubiegłego roku ma w sobie także pewnego rodzaju nośnik edukacyjny. Cykliczne imprezy, wydarzenia artystyczne promujące i pokazujące góralskie tradycje mają uświadamiać wielowymiarowość województwa, uzupełniać jego definicję – podsumowuje Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy