Obradował Komitet Monitorujący fundusze europejskie

 Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W zwołanych na 28 kwietnia obradach uczestniczyła wicemarszałek Anna Jedynak. Nie zabrakło także samorządowców z regionu
Celem kwietniowego posiedzenia było zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań wdrażanych w ramach Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. Przedmiotowe dokumenty zostały przekazane Komisji Europejskiej do konsultacji w dniu 7 marca. Podczas obrad komitetu przyjęto regulaminu dotyczące finansowania. Zaproponowano także powołanie grup roboczych dotyczących transformacji regionu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Zobacz również