Obradował Sejmik województwa

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Marszałka Jakuba Chełstowskiego uhonorowano w podzięce za wsparcie udzielone Operze Śląskiej w Bytomiu

Podczas wrześniowej sesji radni m.in. przyjęli uchwały o zmianach w budżecie na 2021 rok i pomocy finansowej gminom i powiatom województwa tytułem wspierania lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. Przyznano również dotację na prace konserwatorskie budynków, które zostały wpisane do rejestru zabytków Województwa Śląskiego. Nadano ponadto statuty szpitalom.

Przed rozpoczęciem obrad marszałek województwa Jakub Chełstowski otrzymał z rąk dyrektora Opery Śląskiej Łukasza Goika statuetkę, jaką od 2010 roku nagradzane są osoby i instytucje mające znaczący wkład w promocję i popularyzację kultury, realizację projektów z nią związanych oraz rozwój teatru. Marszałka uhonorowano w podzięce za wsparcie udzielone Operze Śląskiej w Bytomiu, dzięki któremu zostanie ona kompleksowo zmodernizowana. Pod koniec maja podpisano wartą 56 mln zł umowę na sfinansowanie inwestycji, a jej realizacja odbywa się przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac w zakresie mechaniki sceny dolnej, mechanizacji górnej, elektroakustyki, oświetlenia scenicznego, instalacji wewnętrznych, instalacji elektrycznej. W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlano-konserwatorskie, roboty budowlane związane z przebudową infrastruktury technicznej, w tym prace związane ze sceną i jej technologią, prace instalacyjne i zabezpieczające substancję zabytku. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sesję poprzedziła również prezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Historia szkoły sięga początku XX wieku kiedy powstały dwa budynki A i B. Były to ówczesne dwie szkoły podstawowe - męska i żeńska. Po wojnie, w latach 60. wyremontowano budynki szkoły z przeznaczeniem na SP3 i SP8. W ty samym okresie nasiliły się problemy dotyczące przyszłości polskiego sportu kwalifikowanego. Stwierdzono o konieczności rozpoczęcia szkolenia sportowego we wczesnym wieku szkolnym. Szkołę Mistrzostwa Sportowego powołano do życia w 1977 roku. Placówka prowadzi szkolenie w zakresie pływania, lekkoatletyki i zapasów. Jedną ze sportowych ikon szkoły jest Justyna Święty-Ersetić, wybitna biegaczka, złota medalistka tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio, ambasadorka Województwa Śląskiego.

- Nasi sportowcy osiągają sukcesy na międzynarodowych arenach. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie marszałka i radnych Sejmiku. Za tą pomoc i pamięć chcemy dziś serdecznie podziękować – podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły, Marcin Kunicki.

Młodzi sportowcy w dowód uznania za osiągane wyniki otrzymali dyplomy i upominki.

Przed obradami zaprezentowano także dokonania Społecznej Pracowni Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

W trakcie sesji radni przyjęli uchwały o zmianach w budżecie na 2021 rok i pomocy finansowej gminom i powiatom województwa tytułem wspierania lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. Przyznano również dotację na prace konserwatorskie budynków, które zostały wpisane do rejestru zabytków Województwa Śląskiego. Wyrażono ponadto zgodę na wsparcie dla gmin województwa dotacją celową w kwocie 8 mln zł. Z tych środków zostanie m.in. zmodernizowany amfiteatr w Jaworzu, będzie możliwa budowa parkingu w kompleksie Jonidło oraz budowa zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle.

Swoją działalność kończy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Podczas wrześniowej sesji podjęto uchwałę o jego likwidacji. Pracownicy zostaną przeniesieni do Departamentu Ochrony Środowiska.

W trakcie obrad mocą podjętych uchwał nadano statuty placówkom służby zdrowia: Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie, SPZOZPS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, SPZOZ WSS nr w Rybniku, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS 


tagi: