Obwodnica dla Subregionu Północnego

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
200 mln zł będzie kosztowała budowa obwodnicy w Koziegłowach

Inwestycja powstanie przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Województwa Śląskiego, które przekażą na ten cel równo po 100 mln zł. W sobotę, 7 maja podpisano umowę pomiędzy samorządem regionalnym a stroną rządową. W podpisaniu umowy uczestniczyli: poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, marszałek województwa Jakub Chełstowski i burmistrz miasta i gminy Koziegłowy Jacek Ślęczka.

- Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej jest priorytetem władz regionu, ma na celu poprawę komfortu jazdy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To także efekt bardzo dobrej współpracy samorządu ze stroną rządową, czego przykładem będzie kolejna inwestycja, tym razem bardzo ważna szczególnie dla mieszkańców Subregionu Północnego. Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ministrowi Andrzejowi Adamczykowi za wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 100 mln zł. Dziękuję za zaangażowanie w sprawy regionu i współpracę poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwidze Wiśniewskiej. Obwodnica w Koziegłowach, na którą samorząd regionalny przeznaczy 100 mln zł, to będzie inwestycja na lata, zaś jej trwałość zapewnią zastosowane przy budowie najnowsze technologie. W strategii rozpisanej nalata 2018-2024 województwo w sumie będzie wydatkowało aż 2,5 mld zł z myślą o inwestycjach drogowych realizowanych w regionie. To rekordowe środki przekazane na ten cel z budżetu województwa – zaakcentował marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Obwodnica udrożni ruch i poprawi bezpieczeństwo, obejmie zasięgiem na przykład Gniazdów, co jest niezmiernie ważne dla lokalnej społeczności. Realizacja tej inwestycji jest dotrzymaniem słowa danego mieszkańcom, dowodem, że wsłuchujemy się w ich głos. Jednocześnie nadrabiamy zaległości po poprzednikach. Wielokrotnie zaznaczaliśmy, że zależy nam na równomiernym rozwoju kraju – dodała europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Jak podkreślił minister Andrzej Adamczyk, planowana budowa obwodnicy w Koziegłowach to szósta tej skali inwestycja, jaka zostanie zrealizowana w Województwie Śląskim.

- Samorządy same nie zdołałyby udźwignąć inwestycji na tak ogromną skalę. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest z kolei uzupełnieniem programu budowy stu obwodnic. Rząd ogółem wesprze budowę aż 14 tysięcy kilometrów dróg powiatowych – przypomniał Andrzej Adamczyk zaznaczając, jak bardzo ważna jest w jego ocenie, wzorowa współpraca rządu z samorządem regionalnym Województwa Śląskiego.

- Obwodnica skomunikuje wschód z zachodem tej części regionu. Jestem wdzięczny, że uda się tę inwestycję zrealizować, bo będzie to miało przełożenie na rozwój gospodarczy. Czekaliśmy na to długie lata – podkreślił burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka.

Obwodnica będzie przebiegała przez gminy Koziegłowy i Woźniki jako docelowy ślad drogi wojewódzkiej nr 789. W praktyce będzie stanowiła jeden z podstawowych korytarzy dojazdowych do drogi krajowej nr 1 - obecnie DK 91 - oraz autostrady A1. Początek obwodnicy zaprojektowano na rondzie przy skrzyżowaniu obwodnicy Woźnik z DW 789. Zakończenie przebiegu drogi przyjęto w rejonie miejscowości Koziegłówki. Projektowana obwodnica będzie miała długość ok. 7,3 km. Zakłada budowę nowego odcinka drogi klasy technicznej G, o przekroju jednojezdniowym, o szerokości pasa ruchu 3,5 m i szerokości pobocza minimum 1,25 m. Projektowana nośność drogi - dopuszczalny nacisk osi ma wynosić 115 kN. W ramach inwestycji powstaną skrzyżowania – wstępnie zaprojektowano sześć skrzyżowań oraz jeden węzeł drogowy na DK 91. Zaprojektowano również trzy wiadukty nad istniejącymi drogami i ciekami wodnymi. Obecnie ruch samochodowy prowadzony jest głównie ciągiem drogowym, który tworzy DW 789.

Obwodnica poprawi przepustowość i prędkość ruchu tranzytowego co obniży koszty transportu zarówno pod względem ekonomicznym jak i społeczno-środowiskowym. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poprawi jakość życia mieszkańców. Zmniejszy nie tylko hałas, ale także emisję spalin. Wpłynie też korzystanie na poprawę bezpieczeństwa i bez wątpienia przyczyni się do rozwoju tej części regionu.

Warto przypomnieć, że w pierwszej połowie marca oficjalnie otwarto drogę Rudnik – Racibórz, ważną część budowanej trasy łączącej docelowo Racibórz z Pszczyną. Wartość inwestycji wyniosła 274,7 mln zł. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 przeznaczono 146 mln zł. Z budżetu Województwa Śląskiego przekazano 128,7 mln zł. Również w marcu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na realizację robót budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK44”, które zostanie zrealizowane przy wsparciu rządu.

Rekordowa pod względem ilości oddanych do użytku dróg zrealizowanych przy finansowym wsparciu województwa była szczególnie końcówka ubiegłego roku. Na początku listopada do użytku oddano przebudowaną Drogę Wojewódzką nr 933 na odcinku od DK 78 w Wodzisławiu Śląskim do ronda przed granicą z Jastrzębiem Zdrój. Dostępne dla kierowców są cztery trasy: DW nr 929 od granicy Rybnika do węzła Świerklany, odcinek DW 933 pomiędzy Pawłowicami i Pszczyną, DW 943 w Lalikach i DW 941 w Wiśle.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy