Odszedł Kazimierz Kutz

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak

Zmarł wybitny reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, scenarzysta filmowy, publicysta, pisarz oraz polityk.

Kondolencje Zarządu Województwa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Kazimierza Kutza

wybitnego artysty, twórcy niezapomnianych
filmów i przedstawień teatralnych
posła i senatora RP
wielkiego Ślązaka

Rodzinie, bliskim i wszystkim pogrążonym w smutku
wyrazy szczerego współczucia

składają

Marszałek wraz z Zarządem Województwa Śląskiego
Przewodniczący oraz Radni Sejmiku Województwa Śląskiego


Kazimierz Kutz urodził się w Szopienicach w 1929 roku. Debiutował na szklanym ekranie jako asystent Andrzeja Wajdy przy realizacji „Pokolenia”. Jego debiutem reżyserskim był zrealizowany w 1959 r. film „Krzyż Walecznych”.

Wyreżyserował ponad dwadzieścia filmów fabularnych, z czego sześć o Górnym Śląsku. Zrealizował m.in. filmową trylogię śląską „Sól ziemi czarnej” (1969), „Perła w koronie” (1971), „Paciorki jednego różańca” (1979), za który otrzymał Grand Prix Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1980 na 7. FPFF. Ponownie dostał Grand Prix w 1994 r. na 19. FPFF za film „Zawrócony”. Kazimierz Kutz zrealizował także wiele przedstawień dla Teatru Telewizji.

Otrzymał Nagrodę im. Konrada Swinarskiego oraz „Wiktora” dla osobowości telewizyjnej. Przewodniczył Społecznemu Komitetowi Budowy Muzeum Śląskiego, zainicjował i przez wiele lat był patronem Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”. W 2010 r. reżyser zadebiutował jako powieściopisarz książką „Piąta strona świata”.

Kazimierz Kutz był senatorem IV, V, VI i VIII kadencji (1997–2007, 2011–2015) oraz w latach 2007–2011 posłem na Sejm VI kadencji.

W 2004 roku otrzymał przyznawaną przez Sejmik Województwa Śląskiego Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. „Sól ziemi czarnej” i „Perła w koronie” – najbardziej znane filmy w dorobku Kazimierza Kutza – dzięki wsparciu budżetu Województwa Śląskiego zostały poddane cyfrowej rekonstrukcji. W 2017 roku reżyser otrzymał Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. arch. BP Tomasz Żak  fot. arch. BP Tomasz Żak