Ogromne wsparcie dla wojewódzkich szpitali

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Rybniku odbyła się konferencja prasowa dotycząca wsparcia jednej z placówek – miejscowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3

Szpital Specjalistyczny w Rybniku zostanie zasilony kwotą 15 mln zł, z kolei do placówek w Bielsku-Białej i Częstochowie trafi po 5 mln zł. Pieniądze pozwolą placówkom na uregulowanie zaległych zobowiązań.

W trudnym położeniu znajduje się zwłaszcza Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku. Dla przypomnienia, w lipcu w Sali Sejmu Śląskiego odbyły się obrady Okrągłego Stołu dotyczące sytuacji w placówce. Problemy rybnickiego szpitala narastały od wielu lat, niemniej placówka cały czas otrzymuje wsparcie z budżetu województwa. W latach 2018-2020 było to 49,2 mln zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, 9,7 mln zł na inwestycje. Z funduszy UE pozyskano 22,4 mln zł.

- Zgodnie z zapowiedziami, które zapadły przy Okrągłym Stole dotyczącymi rybnickiego szpitala przekazujemy 15 mln zł tytułem wsparcia. Sejmik znakomitą większością głosów przyjął uchwałę w tej sprawie za co radnym serdecznie dziękuję. Szczególnie osobom związanym z tą ziemią, wicemarszałkowi Wojciechowi Kałuży oraz radnym Julii Kloc, Jackowi Świerkockiemu, Jarosławowi Szczęsnemu i Stanisławowi Jaszczukowi. To pokazuje że samorząd wojewódzki mocno wspiera szpital w Rybniku. Pieniądze trafią nie tylko na bieżącą działalność, przyszłością placówki są także inwestycje, które będą realizowane w oparciu o środki unijne. Mam nadzieję, że samorząd lokalny Miasta Rybnika włączy się do pomocy szpitalowi zwłaszcza, że sporo ponad połowa jego pacjentów pochodzi właśnie stąd i okolic. Ze swej strony jestem gotowy do rozmów i dalszej pomocy – powiedział marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Sytuacja w rybnickim szpitalu specjalistycznym rzeczywiście nie była najlepsza, ale jak już wielokrotnie zaakcentowano, były to problemy, które nie pojawiły się przed kilkoma tygodniami czy miesiącami, ale jak wiemy – narastały one przez lata. Zarząd województwa na bieżąco monitoruje działalność podległych mu jednostek służby zdrowia, w tym przede wszystkim właśnie szpitali. Przypomnijmy, że służba zdrowia w Województwie Śląskim została zasilona rekordową kwotą ponad 300 mln zł tytułem walki z COVID-19 i jego skutkami. Są to środki, które trafiły także na inwestycje w poszczególnych szpitalach. Tak też dzieje się w tej chwili w Rybniku. Szpital, mimo swojej ciągle trudnej sytuacji finansowej, pozyskał aż 32 mln zł unijnego wsparcia na realizację projektów, które w praktyce poprawią standard leczenia i komfort pacjentów przebywających w placówce. Co istotne, województwo pomaga w ustabilizowaniu sytuacji w rybnickim szpitalu. Uchwałą Sejmiku zostanie on wsparty kwotą 15 mln zł co bez wątpienia pomoże w jego bieżącym funkcjonowaniu. Jestem przekonany, że wdrażany plan naprawczy sprawi, że ten największy, bardzo ważny dla regionu i miasta szpital wyjdzie szybko na prostą. Na pewno ze swej strony dołożymy wszelkich ku temu starań – dodał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Na inwestycje w szpitalu trafi dodatkowo 20 mln zł. Z funduszy unijnych zostaną pozyskane środki na budowę nowoczesnego oddziału onkologicznego.

- Rozmowy w tej sprawie z Komisją Europejską są już zaawansowane – podkreśla wicemarszałek Wojciech Kałuża.

- To wsparcie daje nam duże powody do optymizmu. Rybnicka placówka ma w sobie ogromny potencjał – mówi Ewa Fica, dyrektor szpitala.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 złożył w sumie 8 wniosków o dofinansowanie. Dla czterech projektów pozyskał wsparcie w łącznej kwocie ok. 32 mln zł, a projekty  są w trakcie realizacji:

 1. Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury (dofinansowanie UE wynosi ponad 8,6 mln zł),
 2. Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów (dofinansowanie UE wynosi ponad 6,5 mln zł)
 3. Termomodernizacja obiektów (dofinansowanie UE to ponad 8,3 mln zł),
 4. eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych (dofinansowanie UE przekroczy kwotę 7,9 mln zł)

Na liście rezerwowej znajduje się jeden projekt: Satysfakcja pacjenta naszym priorytetem-nowe technologie w ramach cyfrowe śląskie – wnioskowane dofinansowanie UE to ponad 7,2 mln zł. Przyjęty i procedowany jest jeden projekt: minimum ryzyka dla pracownika – wnioskowane dofinansowanie UE wynosi 417 806,87 zł. Ponadto dwa projekty zostały pozostawione bez rozpatrzenia: Poprawa funkcjonalności i jakości świadczonych usług medycznych oraz wzrost dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia onkologicznego poprzez modernizację infrastruktury zdrowotnej – (planowane dofinansowanie UE wynosiło ponad 17 mln zł) i termomodernizacja obiektów (dofinansowanie UE miało przekroczyć kwotę 5 mln zł)

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS