Ostatni akcent Sejmiku

Sejmik Województwa Śląskiego obradował po raz 60. w tej kadencji samorządu

W trakcie obrad zadecydowano o przyjęciu oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2019 Rokiem Stanisława Hadyny – założyciela Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W 2019 roku przypada setna rocznica urodzin założyciela i wieloletniego dyrektora zespołu „Śląsk”.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

„Ta ustawa prowadzi do osłabienia jednej z najstarszych organizacji społecznych. Inicjatywa utworzenia kół gospodyń wiejskich powstała oddolnie i zawsze miała na celu poprawę jakości życia na wsi. Projekt ustawy zakłada możliwość otrzymania przez koła osobowości prawnej, ale powstał w naszym odczuciu za szybko i bez konsultacji z samymi zainteresowanymi. Koła powinny mieć możliwość wyboru, a ta ustawa stanowi zagrożenie dla ich funkcjonowania i nie pozostawia im wyboru form działania” – przekonywała radna Danuta Kożusznik.

W naszym regionie koła gospodyń wiejskich działają od początku XX wieku i są mocno związane z kółkami i organizacjami rolniczymi. Rok 2016 był rokiem uroczystych obchodów 150-lecia ich istnienia w całej Polsce. Obecnie w województwie działa aktywnie ok. 550 kół gospodyń wiejskich.

Ostatnia w tej kadencji samorządu sesja Sejmiku Województwa Śląskiego była również okazją do podsumowania.

„W trakcie sześćdziesięciu sesji tej kadencji podjęliśmy łącznie 846 uchwał, które dotyczyły życia społecznego, gospodarczego regionu. Bez wątpienia jedną z najważniejszych było przyjęcie w kwietniu 2017 roku uchwały antysmogowej i przyjęcie programu ochrony powietrza. Sejmik na bieżąco reagował na potrzeby mieszkańców. Były też sesje uroczyste, na przykład ta związana z 500-leciem Reformacji czy dwudziestoleciem samorządu województwa. Sejmik pracował na sesjach, ale większość dyskusji odbywała się w komisjach, dziesięciu stałych i dwóch doraźnych” – mówił przewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk.

Sejmik podjął również uchwały w sprawie występowania mieszkańców województwa z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS Sejmik Województwa Śląskiego obradował po raz 60. w tej kadencji samorządu