Oświadczenie - Tychy

 fot. UMWS fot. UMWS
Oświadczenie w sprawie budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych w Tychach

Oświadczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce o nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice w Tychach przy ul. Lokalnej"

Do kompetencji Prezydenta Miasta Tychy należy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce o nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice w Tychach przy ul. Lokalnej", realizowanego przez BM Recycling z siedzibą w Andrychowie. Prezydent Miasta Tychy przez wydanie decyzji wyraża zgodę na konkretną lokalizację i realizację przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa stanowi podstawowy i obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych. Jest ona pierwszym etapem tego procesu. Pragnę stanowczo podkreślić, że ani Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ani Marszałek Województwa Śląskiego, nie posiadają kompetencji, aby w tym zakresie wydać jakiekolwiek wiążące decyzje związane z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego.

Sławomir Gruszka
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Zobacz również