Oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 graf. UMWS graf. UMWS
Zmiana w składzie Zarządu Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że w związku z uzyskaniem przez Panią Annę Jedynak-Rykałę mandatu radnej Rady Miasta Sosnowiec z dniem 7 kwietnia br., tj. z dniem wyboru, przestała ona pełnić funkcję Wicemarszałka Województwa Śląskiego.

Wszelkie decyzje, konsultacje, opinie, czy też oświadczenia woli lub inne oświadczenia wyrażone pisemnie lub ustnie w imieniu Województwa Śląskiego przez byłą Panią Wicemarszałek Województwa Śląskiego po tym terminie nie wywołują skutków prawnych.

Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, których prace nadzorowała do tej pory Wicemarszałek Anna Jedynak-Rykała, zostały przekazane do nadzorowania pozostałym członkom Zarządu Województwa Śląskiego.

Sławomir Gruszka
Rzecznik prasowy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 


tagi: