Oświadczenie w sprawie Sylwestrowej Mocy Przebojów

 fot. arch. BP fot. arch. BP

Informacja nt. „Sylwestrowej Mocy Przebojów” na Stadionie Śląskim

Województwo Śląskie było współorganizatorem zabawy „Sylwestrowa Moc Przebojów”, która odbyła się na Stadionie Śląskim. Wydarzenie to było jednym z najważniejszych, najlepiej zorganizowanych oraz przynoszących najwyższe wyniki promocyjne ze wszystkich imprez dotychczas zorganizowanych na stadionie. W samej zabawie wzięło udział ponad 41 tys. osób, a prawie 1,9 mln oglądało transmisję przed telewizorami – był to drugi wynik w kraju po sylwestrze organizowanym przez TVP, a przed TVN. Była to niepowtarzalna okazja do promocji tak samego stadionu jak i województwa śląskiego. 

W czasie wydarzenia zorganizowano strefę gastronomiczną dla artystów, zespołu produkującego oraz zaproszonych przez miasto Katowice, Telewizję Polsat i Województwo Śląskie gości. W sumie w miejscu tym przebywało około 500 osób z czego w większości byli to członkowie ekipy produkcyjnej i występujący artyści z rodzinami. Ze strony województwa gośćmi byli pracownicy, członkowie zarządu oraz radni wojewódzcy w tym członkowie klubu PO. Organizowanie zaplecza gastronomicznego jest standardową praktyką przy tego typu wydarzeniach. Jest ona także nieobca poprzedniemu zarządowi, którego członkiem był obecny radny Michał Gramatyka. Nieprawdą jest, że Stadion Śląski i Województwo Śląskie kupowały na to wydarzenie alkohol, ponosiły jedynie koszty wyżywienia. 

Województwo Śląskie bez zwłoki odpowiadało na interpelacje radnego Michała Gramatyki, dlatego nieprawdą jest twierdzenie radnego, że województwo długo nie chciało przyznać się do wydatków na to wydarzenie. Przedłużona korespondencja z radnym Gramatyką wynikała z nieprecyzyjnie zadanych pytań przez radnego w pierwszej interpelacji, co zostało wyjaśnione radnemu na sesji sejmiku. W związku z powyższym radny skierował kolejną interpelację, na którą uzyskał wyczerpującą odpowiedź. Twierdzenia oraz nieprecyzyjne pytania formułowane przez radnego Gramatykę świadczą o jego gruntownym niezrozumieniu procedur i standardów przy organizacji tego typu przedsięwzięć, co budzi zdziwienie, gdyż pełnił on funkcję członka Zarządu Województwa Śląskiego i w związku z powyższym musiał mieć styczność z tymi procedurami. 

Kolejną nieprawdą jest jakoby pismo zlecające spółce Stadion Śląski organizację wyżej wymienionego sylwestra, było niewystarczające do tego, by spółka będąca w 100% własnością województwa śląskiego podjęła się wykonania zawartego w nim zlecenia. 

Twierdzenia radnego Gramatyki zawarte w artykule opublikowanym przez Gazetę Wyborczą 27 marca 2019 są jego prywatną interpretacją odpowiedzi uzyskanych przez niego na składane interpelacje.
tagi: