Otwarcie oddziałów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie

fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Zrealizowanie wielu zadań inwestycyjnych, w tym także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, było możliwe dzięki istotnemu wkładowi finansowemu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz ze środków unijnych

W uroczystym otwarciu specjalistycznych oddziałów szpitalnych udział wzięli między innymi: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, poseł Lidia Burzyńska, senator Ryszard Majer, dyrektor szpitala Zbigniew Bajkowski.

W swoim wystąpieniu - dyrektor szpitala zauważył, że „dzisiejszy dzień jest początkiem nowej ery technologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego”. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Placówka medyczna została wyposażona w unikalny zestaw video-echoendoskopowy EBUS. Dzięki temu częstochowski szpital poszerzy zakres świadczonych usług. Warto nadmienić, iż diagnostyka przy pomocy w/w urządzenia jest dedykowana zarówno pacjentom z nowotworem jak również chorym z powiększonymi węzłami chłonnymi śródpiersia. Przy wyborze tej metody diagnostycznej lekarz może określić rodzaj patologicznej zmiany oraz określić jej zasięg i zaawansowanie. Badanie polega na wykonaniu biopsji pod kontrolą USG, jednakże największą zaletą diagnostyki przy użyciu przedmiotowego sprzętu jest możliwość oceny struktur zlokalizowanych poza obrębem drzewa oskrzelowego, co stanowi przewagę nad tradycyjną bronchoskopią.

Wartość brutto zadania 759 904,52 zł, w tym środki Województwa Śląskiego 745 390,00 zł.

Obecnie, dzięki zakończonym inwestycjom, szpital dysponuje gruntownie zmodernizowanym blokiem operacyjnym oraz wyremontowanymi pomieszczeniami, które znajdują się przy Al. Pokoju 44. Blok operacyjny został wyposażony w nowy system wentylacji (filtry hepa), nowe posadzki - podłogi wykonane zostały w systemie wykładziny o podwyższonych parametrach antyelektrostatycznych i sanitarnych, zamontowano nową stolarkę drzwiową we wszystkich pomieszczeniach (w tym drzwi p.poż), wykonano modernizację instalacji z szeroko pojętej branży elektrycznej, w tym wymieniono na higieniczne i szczelne oświetlenie, zarówno podstawowe, jak również lampy operacyjne.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 373 716,26 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego 1 311 083 zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny został także wyposażony w nowy angiograf. Pracownia Hemodynamiki, w której użytkowany będzie aparat funkcjonuje w ramach Oddziału Kardiologii, realizującego kontrakt z NFZ w zakresie świadczeń zdrowotnych związanych ze stabilną chorobą wieńcową (diagnostyka i leczenie inwazyjne) oraz w ramach programu leczenia inwazyjnego zawału serca. Nowoczesny angiograf pozwoli szpitalowi zapewnić ciągłość udzielanych świadczeń. Pracownia Hemodynamiki, w której użytkowany będzie aparat, funkcjonuje w ramach Oddziału Kardiologii, który realizującego kontrakt z NFZ w zakresie świadczeń zdrowotnych związanych ze stabilną chorobą wieńcową (diagnostyka i leczenie inwazyjne) oraz w ramach programu leczenia inwazyjnego zawału serca.

Wartość brutto zadania 2 895 378,99 zł, w tym środki z budżetu Województwa Śląskiego 2 700 000,00 zł.

Jakub Chełstowski wyraził przekonanie, że „ za kilka lat śląskie szpitale, które podlegają bezpośrednio pod Urząd Marszałkowski, ale nie tylko, będą najlepiej wyposażonymi szpitalami. To spowoduje zmianę jakościową w procesie leczenia. Subregion północny, Częstochowa jest bardzo ważnym miejscem - jeżeli chodzi o świadczenie usług medycznych, ochronę zdrowia”. Marszałek podkreślił także, że inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny, szczególnie w czasie walki z COVID-19, są bardzo ważne i potrzebne.

Warto wspomnieć, że Zakład Mikrobiologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie został wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny do badań w kierunku wirusa SARS-COV-2. Dzięki wsparciu w wysokości niemal 7,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zakupiono także: środki ochrony osobistej, respiratory, kardiomonitory, EKG, USG, pompy infuzyjne, środki do transportu chorych, aparatura do diagnostyki laboratoryjnej oraz system nadzoru wizyjnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy