Owca Plus – nowe rozdanie

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Wojewódzkim Programie - Owca Plus do roku 2027

Konkurs dotyczy prowadzenia wypasu owiec i kóz oraz popularyzacji wiedzy o zasobach przyrodniczych na terenie Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Dofinansowane zostaną zadania dotyczące ochrony czynnej bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (tradycyjnego, szałaśniczego) owiec ras lokalnych na halach, łąkach i polanach górskich Beskidów oraz na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a także popularyzacji gospodarki pasterskiej.

Na realizację konkursu zabezpieczono kwotę 1,2 mln zł, z czego większość, bo 1,175 mln zł trafi na ochronę przyrody i krajobrazu hal, łąk i polan górskich w Beskidach, a 25 tys. zł na ochronę przyrody i krajobrazu muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

„Program „Owca Plus” jest kontynuowany, cieszy się przy tym ogromnym zainteresowaniem. Ma on też wymierne efekty. Warto bowiem przypomnieć, że właśnie dzięki tym działaniom udało się przywrócić w Beskidach i na Jurze tradycyjną gospodarkę pasterską, odświeżyć i zarazem przypomnieć zwłaszcza młodszym pokoleniom dawne tradycje, zwyczaje i kulturę góralską. To także pokazuje, jak bogatym i zróżnicowanym regionem jest województwo śląskie. Zamierzamy nadal wspierać lokalne tradycje, tożsamość i gospodarkę, kultywowaną na tych terenach od pokoleń” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Nabór wniosków w konkursie trwa od 15 kwietnia 2024 roku do 7 maja 2024 roku. Wysokość dofinansowania to 95 procent kosztów kwalifikowanych. 

Oferty należy składać w generatorze wniosków Witkac

Wnioski w wersji papierowej przyjmuje: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pok. 164) Katowice, ul. Ligonia 46, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30, Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7. Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonów: +48 (32) 77 44 806; (32) 77 44 811; (32) 77 44 812. 

Warto przypomnieć, że Wojewódzki Program – Owca Plus funkcjonuje w regionie od 2008 roku. Dzięki jego realizacji przywrócono do użytkowania rolniczego ponad 600 ha hal, łąk i polan górskich w Beskidach oraz 100 ha muraw kserotermicznych na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Dzięki temu zwiększyło się pogłowie owiec ras rodzimych. W tym okresie zwiększyło się też zainteresowanie produktami pochodzenia owczego, w szczególności serami owczymi, ale także jagnięciną. Przywrócono wiele wydarzeń kulturowych ściśle powiązanych z prowadzeniem tradycyjnej gospodarki pasterskiej, które dzisiaj wzbudzają wśród mieszkańców regionu i odwiedzających duże zainteresowanie.

Linki do stron zewnętrznych
Generator wniosków Witkac
Ogłoszenie o konkursie (BIP)
Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027