Pamięć o Tragedii Górnośląskiej

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
W ostatnią niedzielę stycznia w województwie śląskim obchodzony jest Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku

Dzień Pamięci to forma upamiętnienia mieszkańców Śląska, którzy zostali zamordowani, wywiezieni do ZSRR, osadzeni w obozach i więzieniach przez władze komunistyczne. Prześladowania rozpoczęły się wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej pod koniec stycznia 1945 roku. W wyniku represji deportowano do niewolniczej pracy w ZSRR od 20 do 90 tys. osób.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach upamiętniających ofiary Tragedii Górnośląskiej, które odbędą się w Bytomiu-Miechowicach w dniach 27-28 stycznia 2023 roku. Tragedia Miechowicka była jedną z najbardziej dramatycznych części tych wydarzeń.

27 stycznia 2023 (piątek) - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bytomiu-Miechowicach, ul. Matki Ewy 1

 • 17:00 - wykład na temat działań wojennych prowadzonych na terenie Miechowic - Dariusz Pietrucha Stowarzyszenie Pro Fortalicium;
 • 17:45 - spotkanie autorskie z Lechem Dyblikiem, Henrykiem Gołębiewskim i Markiem Pysiem;
 • 19.00 - koncert Lecha Dyblika.

28 stycznia 2023 (sobota)

- Pomnik Ofiar Tragedii Górnośląskiej, ul. Frenzla w Bytomiu-Miechowicach

 • 10.00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Górnośląskiej

- ProFort Centrum, ul. Kasztanowa:

 • 13.30 - inscenizacja historyczna „Walki o Miechowice”; Rekonstrukcja tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce między 25-28 stycznia 1945 roku w Miechowicach. W inscenizacji udział weźmie 200 rekonstruktorów, członków grup rekonstrukcji historycznej z Polski i Czech.

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego organizuje z tej okazji prelekcję historyczną. 30 stycznia 2023, o godzinie 12:00, w siedzibie Instytutu, przy ulicy Teatralnej 4 w Katowicach. Prelegentem będzie dr Michał Spurgiasz.

Opis do prelekcji historycznej:
W 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła na Górny Śląsk. "Wyzwoliciele" nie rozumiejąc specyfiki lokalnej, będąc przekonanymi, że wkraczają na ziemie niemieckie, w sposób okrutny traktują mieszkańców oswobadzanych terenów, chcąc "odpłacić" za cierpienia jakie doznali Rosjanie od Niemców. Brutalne bombardowania celów cywilnych, gwałty, morderstwa oraz grabież prowadzona przez niezdyscyplinowanych żołnierzy staje się codziennością. Najgorsze chwile jednak dopiero mają nadejść. Wykwalifikowana kadra techniczna oraz robotnicza żyjąca w górnośląskich miastach jest dla włodarzy ZSRR jedynie łupem wojennym. Szybko ruszają przymusowe zsyłki oraz wywóz Górnoślązaków do sowieckich kopalń. Znikają ojcowie, bracia i synowie, czasem wywożone są całe rodziny, wszystko w kooperacji z komunistycznymi władzami Polski. Zadanie zesłańców było proste: swoją wysoką etyką pracy oraz wiedzą ekspercką mieli rozwijać zacofany przemysł ZSRR. Wielu z nich nigdy nie powróciło. Celem proponowanej prelekcji historycznej jest nakreślenie tła oraz przebiegu pokoleniowej powojennej traumy, uwidocznienie kontekstów wydarzenia oraz upamiętnienie i przypomnienie tej czarnej karty w dziejach Górnego Śląska.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 graf. Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach fot. arch. UMWS Tomasz Żak